TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Już 14 września 2019 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędą kolejarze z XVII Ogólnopolską Pielgrzymką, by dziękować Bogu Miłosiernemu za otrzymane dary i polecać sprawy Ojczyzny, Polskiej Kolei, kolejarzy z rodzinami, rencistów, emerytów i prosić o błogosławieństwo we wszystkich sprawach, które dotyczą całego kolejarskiego środowiska, a także by dać świadectwo jako chrześcijanie wobec ataku szkodliwych ideologii zagrażających naszej chrześcijańskiej wierze i europejskiej cywilizacji łacińskiej.

Ten wymiar pielgrzymki będzie obecny i podkreślony m.in. w czasie konferencji, którą wygłosi moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich ks. Ryszard Marciniak z Warszawy, zatytułowanej: „Współczesne zagrożenia Polski i Kościoła – potrzeba naszej odpowiedzi i świadectwa”.

Trud zorganizowania wzięli na siebie, jak dotychczas, krakowscy kolejarze z zakładów, spółek i organizacji związkowych z duszpasterzem kolejarzy Archidiecezji krakowskiej - ks. Prałatem Grzegorzem Szewczykiem w łączności z Duszpasterzem Krajowym - ks. Prałatem Eugeniuszem Zarębińskim i ks Ryszardem Marciniakiem - Moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Koordynatorem działań są kolejarze z KSKP Koło w Krakowie.

W tym roku hasłem Pielgrzymki jest hasło roku kościelnego: „W mocy Bożego Ducha” i właśnie w mocy Ducha Świętego chcemy dawać świadectwo w swoim środowisku i wszędzie tam gdzie milczenie byłoby przyzwoleniem na zło.

Pielgrzymi zgromadzą się przy ołtarzu polowym, gdzie o godz. 10:00 rozpoczną Drogę Miłosierdzia, wg rozważań ks. Franciszka Ślusarczyka, wieloletniego kustosza Sanktuarium.
Główną częścią pielgrzymki jest uroczysta Eucharystia w Sanktuarium, której będzie przewodniczył J.E. ks. biskup Janusz Mastalski z udziałem duszpasterzy kolejarzy. W liturgii jak zawsze posługują kolejarze.

Obecne będą liczne kolejowe sztandary z Polski i orkiestra kolejowa, która tradycyjnie przydaje pewnego kolorytu kolejarskiej pielgrzymce do Sanktuarium, w bazylice, którą 17 lat temu poświęcił Jan Paweł II i ustanowił Centrum Miłosierdzia Bożego dla świata.
Pielgrzymka zakończy się po nabożeństwie Godziny Miłosierdzia z Koronką do Bożego Miłosierdzia.


Organizatorzy: Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kolejarzy, Katolickie Stowarzyszenie, Kolejarzy Polskich, Związki Zawodowe, Kierownictwa jednostek organizacyjnych z terenu Małopolski

serdecznie zapraszają

Kolejarzy z całej Polski wraz z rodzinami, Emerytów i Rencistów, Sympatyków oraz wszystkich współpracujących czy związanych w jakikolwiek sposób z koleją do licznego udziału.

W imieniu Organizatorów
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
Koło w Krakowie