TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

18 sierpnia 2019 roku w czasie Mszy św. o godz. 10:30 zostały wręczone odznaczenie „Beati Misericordes” (Błogosławieni miłosierni). Nawiązuje ona do słów Pana Jezusa „Błogosławieni miłosierni...”. Jest ona maleńkim znakiem wielkiej wdzięczności za gorliwą i wytrwałą posługę w dziele miłosierdzia dla tych, którzy wpisują się na stałe w żywą historię tego Sanktuarium.

Medale otrzymali:

Andrzej Basista, Marek Oleś, Beata Grzywnowicz, Jan Bohdan, Stanisław Knet, Jolanta Dzioba, Wojciech Lipiński, Marek Radomski, ks. Ignacy Moskwa, ks.Ryszard Świder oraz ks. Philippe Noel Aldias.

Po kolejnych Mszach Świętych medale otrzymali również: ks. prałat Jan Machniak i ks. prałat Franciszek Ślusarczyk.