TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – w dolnej bazylice – została uroczyście otwarta wystawa zatytułowana „Pan mnie prowadził”. Ekspozycja poświęcona jest Służebnicy Bożej s. Magdalenie Maria Epstein OP (1875–1947), dominikance klauzurowej z krakowskiego Gródka.

Wystawa została otwarta w poniedziałek, 22 lipca 2019 roku - w liturgiczne święto św. Marii Magdaleny, patronki Służebnicy Bożej. Na początku uroczystości pieśń "Ave Maria" Schuberta przy akompaniamencie organowym Michała Piechnika zaśpiewał profesor Marcin Wolak. Następnie miały miejsce wykłady pani Heleny Matogi - pielęgniarki i pani Bożeny Weber - autorki scenariusza wystawy oraz siostry Stanisławy Chruścickiej – przeoryszy klasztoru Sióstr Dominikanek w Krakowie 'Na Gródku'.
Na wystawę przybyli m. in. ks. bp Jan Zając, ks. infułat dr Bronisław Fidelus, ks. infułat dr Dariusz Raś, ks. prałat Franciszek Ślusarczyk oraz liczne grono przyjaciół i zwiedzających.

Organizatorami wystawy są: Siostry Dominikanki z Zarządem Fundacji im. Służebnicy Bożej s. Magdaleny Epstein OP ,Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Scenariusz wystawy i teksty przygotowała Bożena Weber, a projekt graficzny wystawy i opracowanie zdjęć Piotr Jantos.

Wystawa w ciągu chronologicznym ukazuje piękno i wielkość wyjątkowej krakowianki, której osobowość oraz wielokierunkowość działań, złotymi zgłoskami zapisała się wśród znaczących postaci przełomu XIX/XX wieku.