TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

• Przeżywając wakacyjny czas, prośmy o wrażliwe oczy i serce, byśmy w pięknie stworzonego świata umieli dostrzec dobroć i miłość Boga.

• Decyzją Metropolity Krakowskiego Abpa Marka Jędraszewskiego z dniem 1 lipca bm. obowiązki Rektora Sanktuarium przejął ks. kan. dr Zbigniew Bielas, dotychczasowy proboszcz w parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie. Ks. Rektorowi życzymy opieki Jezusa Miłosiernego w posłudze miłosierdzia przybywającym tu pielgrzymom. Ogarnijmy serdeczną modlitwą naszego duszpasterza, uczynimy to w sposób szczególny dzisiaj podczas Godziny Miłosierdzia i Mszy św. o g. 15.00.

• W poniedziałek św. Jana z Dukli, kapłana.

• W czwartek (11.VII.) święto św. Benedykta, opata – Patrona Europy. Otoczmy w tym dniu wdzięczną modlitwą papieża-seniora Benedykta XVI, który przed 13 laty pielgrzymował do naszego Sanktuarium. Msza św. w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 17.00.

• W piątek (12.VII.) wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 15.20 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Msza święta dla chorych transmitowana z kaplicy klasztornej przez TVP KRAKÓW o godz. 17.00. Z racji II piątku miesiąca Msza święta dla rodziców przeżywających żałobę po śmierci dziecka, w Bazylice o godz. 18.00.

• W sobotę (13.VII.) wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Z racji II soboty miesiąca zapraszamy obrońców życia do Bazyliki na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz Mszę świętą sprawowaną w intencji szacunku dla ludzkiego życia, z możliwością podjęcia Duchowej Adopcji. O godz. 17.00 Msza święta w kaplicy klasztornej oraz spotkanie wspólnoty SYCHAR dla trudnych małżeństw, zagrożonych rozpadem.

• Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla wszystkich rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata.

• Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki piękne kaplice. Jest także dostępna przy Bazylice wieża widokowa, na którą mogą wyjechać również osoby niepełnosprawne.

• Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii, zaś w przedsionku Bazyliki znajdują się cegiełki dla osób pragnących wesprzeć budowę organów. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma z pobytu w tym Sanktuarium w 10 wersjach językowych są dostępne przy Punkcie Informacyjnym.

• Z racji pierwszej niedzieli miesiąca zechciejmy nawiedzić Jezusa Eucharystycznego w kaplicy Wieczystej Adoracji, by tam przedstawić Mu wszystkie nasze troski i nadzieje.