TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

INFORMACJE DLA KAPŁANÓW

Msza Krzyżma Świętego - Wielki Czwartek 18.04.2019 r.

SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

 

 1. Księża koncelebranci proszeni są o zabranie własnych alb, cingulów oraz stuł koloru białego;
 2. Kapłani ubierają się w stroje liturgiczne w auli św. Jana Pawła II (budynek po lewej stronie wejścia do Bazyliki – za kaplicą wieczystej adoracji). Księża Infułaci, Kapituła oraz Księża przeżywający
  w tym roku jubileusz 50-lecia i 25-lecia święceń kapłańskich, ubierają się w zakrystii dolnej i należąc do najbliższej koncelebry, uczestniczą w procesji wejścia. Pozostali kapłani, ubrani w szaty liturgiczne, proszeni są o przejście do Bazyliki. Po oddaniu czci ołtarzowi, przez ucałowanie, zajmują miejsca na krzesłach przed prezbiterium;
 3. Komunię Świętą Księża będą przyjmować pod dwiema postaciami przez zanurzenie przy ołtarzu głównym. Co do przejść i przystępowania do Komunii, proszę o podporządkowanie się poleceniom kleryków, którzy będą dbali o porządek;
 4. W procesji wyjścia uczestniczy tylko najbliższa koncelebra, inni Kapłani pozostają na miejscach. Po wyjściu procesji z Bazyliki Księża udają się do auli św. Jana Pawła II;
 5. Grupy parafialne (nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, ministranci, lektorzy, schole) wchodzą bezpośrednio do Bazyliki. Zachęcamy, aby ministranci i lektorzy uczestniczyli w Mszy św. ubrani w stroje liturgiczne. Powinni oni zajmować miejsca poczynając od środkowej części Bazyliki. Schole, również
  w strojach, które ubierają, posługując w swoich parafiach, zajmują miejsce na chórze;
 6. Oleje będą rozdzielane w dolnej części Bazyliki, w kaplicy niemieckiej:
  Wielki Czwartek - po Mszy Krzyżma w Sanktuarium w Łagiewnikach do godz. 14.00;
  Wielki Piątek, Wielka Sobota - Katedra Wawelska, 9.30-16.00;
  W przypadku, kiedy oleje odbiera osoba świecka, powinna ona posiadać stosowne, pisemne upoważnienie od Ks. Proboszcza, sygnowane pieczęcią parafii.

  Olej chorych oraz święte Krzyżmo należą do „rzeczy świętych”. Należy im okazywać wielki szacunek. Prosimy, aby oleje odbierać w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach i przechowywać w wyróżnionym w zakrystii miejscu. Resztę oleju, która pozostała z ubiegłego roku należy spalić, naczynie dobrze wyczyścić i zaopatrzyć się w nowo pobłogosławione oleje;
 1. Obecni w Sanktuarium kapłani otrzymają tekst Listu do Kapłanów na Wielki Czwartek 2019. List ten zostanie również, poprzez pocztę kurialną, przekazany do każdej parafii.
 2. Po zakończeniu Mszy Krzyżma Świętego, Ks. Abp Marek Jędraszewski zaprasza wszystkich Czcigodnych Kapłanów do Domu Duszpasterskiego na wspólny posiłek.
 3. Prosimy o wcześniejsze przybycie ze względu na utrudnienia z dojazdem, spowodowane budową Trasy Łagiewnickiej. Przyjeżdżając ul. Zakopiańską, skręt na ul. Siostry Faustyny jest tylko od strony „Carrefour”, a wyjazd z ul. Siostry Faustyny na ul. Zakopiańską wyłącznie w prawo (w kierunku Ronda Matecznego).