TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

 Hasło pielgrzymki:
Przyjaźń z Chrystusem oraz głęboka relacja z Kościołem – drogą do wolności bez grzechu

Program:
9:00 – Powitanie pielgrzymów
9:30 – Modlitwa różańca świętego
10:30 – Uroczysta Eucharystia połączona z adoracją (Główny celebrant Ks. Juraj Spuchľák)
12:30 – Przerwa obiadowa
13:00 – Koncert pieśni gospel: Monika Kandráčová
14:00 – Konferencja
14:50 – Przygotowanie do Godziny Miłosierdzia
15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego (bazylika)
15:30 – Słowo na zakończenie pielgrzymki, poświęcenie dewocjonaliów, błogosławieństwo.