TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

• „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” – zachęca nas Jezus w dzisiejszej liturgii. Najtrudniejszą formą tej postawy jest miłość nieprzyjaciół, której chcemy się uczyć doświadczając na co dzień miłości i troski naszego Ojca, bogatego w miłosierdzie.

• W czwartek (28. II.) Msza święta w intencji wszystkich próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 17:00.

• W piątek (1. III.) Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 15:20 w intencji dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz osób polecających się Bożemu Miłosierdziu, zaś Msza święta dla chorych transmitowana przez TVP KRAKÓW o godz. 17:00. Z racji I piątku miesiąca Msza święta w kaplicy klasztornej o godz. 19:00.

• W sobotę (2. III.) z racji I soboty miesiąca Msza święta z nabożeństwem ku czci Niepokalanego Serca NMP w Bazylice o godz. 18:00.

• Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla wszystkich rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata.

• Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki kaplice: św. Siostry Faustyny, Matki Bożej Siedmiobolesnej, Krzyża Świętego, Communio Sanctorum i św. Andrzeja Apostoła. Jest także dostępna przy Bazylice wieża widokowa, na którą mogą wyjechać również osoby niepełnosprawne.

• Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii Bazyliki, zaś pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma z pobytu w tym Sanktuarium w 10 wersjach językowych są dostępne przy Punkcie Informacyjnym. W Domu Duszpasterskim jest czynna kawiarnia i restauracja, w których można pokrzepić swe siły na trud dalszego pielgrzymowania.

• Niech trwający czas karnawału będzie okazją do wielkiej wdzięczności względem Pana Boga, który obdarza nas nieustannie swoimi darami oraz pomoże nam uporządkować relacje z bliźnimi w duchu prawdy, przebaczenia i wzajemnej miłości.