TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

• Rozpoczynający się Tydzień Misyjny jest dla nas wezwaniem do modlitwy za tych, którzy podejmują posługę ewangelizacji w różnych częściach świata. „Przekazywanie wiary, będące istotą misji Kościoła, odbywa się przez „zarażanie” miłością, przez co radość i entuzjazm wyrażają nowo odnaleziony sens i pełnię życia” – jak pisze papież Franciszek w specjalnym orędziu. Kolejny koncert organowy w Bazylice o godz. 16:20.

• Nabożeństwa Różańcowe są odprawiane w kaplicy klasztornej codziennie o godz. 19:00, zaś w niedziele i święta o godz. 18:30.

• W poniedziałek (22. X.) wspomnienie św. Jana Pawła II, patrona rodzin i papieża Miłosierdzia.

• We wtorek (23. X.) wspomnienie św. Jana Kapistrana, kapłana oraz św. Józefa Bilczewskiego - kapłana diecezji krakowskiej, a następnie gorliwego arcybiskupa metropolity we Lwowie.

• W środę (24. X.) wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa oraz bł. Jana Balickiego, kapłana.

• W czwartek (25. X.) Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 17:00.

• W piątek (26. X.) wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy. Godzina Miłosierdzia i Msza św. w Bazylice o godz. 15:20 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Transmisja Mszy świętej dla chorych przez TVP KRAKÓW z kaplicy klasztornej o godz. 17:00. Dzień Patrioty w auli Jana Pawła II od g. 15.

• Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla wszystkich rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata.

• Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również piękne kaplice w dolnej części Bazyliki oraz skorzystać z wieży widokowej, na którą mogą wyjechać także osoby niepełnosprawne.

• Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium i dzieło nowych organów, które będą wielbić dobroć Boga i służyć kolejnym pokoleniom. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii, zaś „Woda z Łagiewnik” (do poświęcenia) przy świecach wotywnych. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma w 10 wersjach językowych są dostępne przy Punkcie Informacyjnym. Trwa jeszcze nabór do chóru sanktuaryjnego. Informacje szczegółowe w Internecie i na plakatach.

• Na rozpoczynający się Tydzień Misyjny warto zabrać ze sobą najnowszy numer ChiT-u, poświęcony osobie św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio i sprawie niepodległości oraz informację o Festiwalu Filmów Chrześcijańskich ARKA.