TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W dniach 1-5 października 2018 roku w naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia, w których uczestniczyć będą członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z Polski i ze Słowacji oraz osoby zafascynowane duchowością miłosierdzia.

Spotkanie to będzie miało charakter modlitewno-formacyjny, a jego tematem przewodnim będą słowa: „Pokochałem cię miłością wieczną”. W planie: codzienna Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje biblijne, które wygłosi ks. Krzysztof Wons SDS, a także konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny głoszone przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W planie jest także „Koncert uwielbienia” oraz świadectwa.

W Dniach Apostołów będę uczestniczyć osoby, który zgłosiły swój udział przez stronę internetową www.faustinum.pl.  Kulminacją tego wydarzenia będzie dzień 5 października, kiedy to uczestnicy będą wspólnie świętować 80. rocznicę śmierci św. Siostry Faustyny i dziękować za dar jej życia i posłannictwa. Zapraszamy do włączenia się w to świętowanie, zwłaszcza podczas czuwania przy grobie Siostry Faustyny, które odbędzie się w godz. 21.00-22.45, czyli do godziny jej śmierci. W tym dniu, od godz. 10.00 będzie także możliwość nawiedzenia celi, w której Siostra Faustyna wypowiedziała swoje ostatnie „Ufam”.

Serdecznie zapraszamy!