TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

8 września 2018 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przybędą kolejarze z XVI Ogólnopolską Pielgrzymką, by dziękować Bogu Miłosiernemu za otrzymane dary i polecać sprawy Ojczyzny, Polskiej Kolei, kolejarzy z rodzinami, rencistów, emerytów i prosić o błogosławieństwo we wszystkich sprawach, które dotyczą całego kolejarskiego środowiska. Pielgrzymka ma miejsce w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości, więc szczególnie będziemy dziękować Bogu za dar wolności naszej Ojczyzny.

Trud zorganizowania wzięli na siebie, jak dotychczas, krakowscy kolejarze z duszpasterzem kolejarzy Archidiecezji krakowskiej - ks. Prałatem Grzegorzem Szewczykiem w łączności z Duszpasterzem Krajowym - ks. Prałatem Eugeniuszem Zarębińskim i ks. Ryszardem Marciniakiem - Moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Koordynatorem działań są kolejarze z KSKP Koło w Krakowie.

W tym roku hasłem Pielgrzymki jest hasło roku kościelnego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Pielgrzymi zgromadzą się przy ołtarzu polowym, gdzie o godz. 10:00 ks. moderator KSKP wygłosi prelekcję nt: „Boże drogi z Maryją do niepodległości Polski”, następnie wyruszymy na Drogę Krzyżową.

Główną częścią pielgrzymki jest uroczysta Eucharystia w Sanktuarium, której będzie przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski z udziałem duszpasterzy kolejarzy. W liturgii jak zawsze posługują kolejarze. Na Pielgrzymce będą obecne liczne sztandary i orkiestra kolejowa. Pielgrzymka zakończy się po nabożeństwie Godziny Miłosierdzia z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Organizatorzy: Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kolejarzy, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, Związki Zawodowe, Kierownictwa jednostek organizacyjnych z terenu Małopolski.

Serdecznie zapraszamy Kolejarzy z całej Polski wraz z rodzinami, Emerytów i Rencistów, Sympatyków oraz wszystkich współpracujących z Koleją czy związanych w jakikolwiek sposób z koleją do licznego udziału.

W imieniu Organizatorów
Stanisław Nawara (KSKP Koło w Krakowie)