TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie


Słowo od Kustosza

Ks. Franciszek Ślusarczyk (Kraków Łagiewniki)

Zbliżająca się VII Narodowa Pielgrzymka Węgrów do Polski jest już pewną tradycją, podobnie jak coroczna Pielgrzymka Słowaków czy Grekokatolików do krakowskich Łagiewnik. Katolicy z Węgier przybywając do Polski powracają nie tylko do historycznych korzeni, zwłaszcza do duchowej więzi z orszakiem świętych i błogosławionych, ale patrzą też z ufnością ku przyszłości, szukając w Bożym Miłosierdziu niezawodnego źródła nadziei.

Wyjątkowym znakiem duchowej więzi Polaków i Węgrów jest kaplica Communio sanctrumw dolnej części Bazyliki Bożego Miłosierdzia, która została uroczyście pobłogosławiona w dniu 9 października 2004 roku przez Prymasa Węgier i Metropolitę Krakowskiego, tworząc szczególny „most Miłosierdzia” pomiędzy obu narodami. Św. Jan Paweł II w specjalnym liście z tej okazji pisał, że wystrój tej kaplicy „przypomina to wszystko, co nasi ojcowie na różne sposoby urzeczywistniali: wierność w zgodzie, w duchowym zjednoczeniu ze świętymi i błogosławionymi narodu węgierskiego, polskiego i innych narodów Europy środkowej i wschodniej, którym przewodzi Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski i Wielka Pani Węgrów.”

To pielgrzymowanie jest związane co roku z Jasną Górą oraz Krakowem. Wraz z Maryją duchowymi przewodnikami są dla pielgrzymów: św. Stefan, św. Jadwiga, św. Kinga oraz św. Jan Paweł II, którzy przypominają nam o głębokiej przyjaźni oraz wspólnym religijnym dziedzictwie obu narodów. To dziedzictwo trzeba na nowo odkrywać i pielęgnować w duchu wiary, bo święci przypominają nam o chrześcijańskiej tożsamości Europy, budowanej na fundamencie Ewangelii. Dziś te fundamenty są zagrożone, bo Boże przykazania traktowane są wybiórczo, a pojęcie prawdy próbuje się dostosowywać do prywatnych przekonań lub doraźnych korzyści. Jeśli ma przetrwać Unia Europejska to trzeba nade wszystko powracać do wspólnoty ducha, o której przypominają nam święci oraz błogosławieni. Ich wizerunki umieszczone w formie mozaik we wspomnianej kaplicy communio sanctorumsą zachętą dla współczesnych, by z ufnością i odwagą podążać drogą Ośmiu błogosławieństw, prowadzących do szczęścia na całą wieczność.

Ważnym wydarzeniem tegorocznej pielgrzymki będzie pobłogosławienie obrazu Jezusa Miłosiernego, z podpisem „Jezu, ufam Tobie” w języku węgierskim. Aktu tego dokona Metropolita Krakowski udzielając także specjalnego błogosławieństwa na czas Peregrynacji. Ikona Pana Jezusa będzie wędrować do poszczególnych parafii na Węgrzech, podobnie jak miało to miejsce w diecezji krakowskiej, tarnowskiej czy bielsko-żywieckiej. Jezus Miłosierny wyrusza właśnie z krakowskich Łagiewnik, bo z tego miejsca to orędzie o Bożym Miłosierdziu - przez posługę św. Siostry Faustyny - zostało na przełomie tysiącleci przypomniane całemu światu, stając się niezawodnym źródłem nadziei dla każdego człowieka. Jezus podczas Peregrynacji pragnie dotrzeć do każdej parafii, rodziny, a przede wszystkim do ludzkich serc, by napełnić je swoją przebaczającą miłością, nadzieją i prawdziwym pokojem.