TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie


VII Pielgrzymka Kolejowa Czarnej Madonny

Częstochowa-Kraków-Tarnów 25-28 czerwca 2018

W tym roku po raz siódmy mamy przyjemność współpracować przy organizacji Narodowej Pielgrzymki Węgrów do Polski, odnoszącej się do fundamentów tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej, a ofiarowanej w intencji umocnienia chrześcijańskiej przyjaźni obu narodów. Nasi Bratankowie po raz pierwszy zorganizowali taką pielgrzymkę w 2011 roku, kiedy to Polsce przekazywali prezydencję w Unii Europejskiej. Od tej pory coroczne pielgrzymowanie do Polski weszło do kalendarza duchowych wydarzeń odnawiających więzy łączące nasze narody. Głównym organizatorem pielgrzymek do Polski jest węgierskie biuro Misszió Tours.

Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w intencji wzmocnienia chrześcijańskiej przyjaźni pomiędzy narodami - polskim i węgierskim. Weźmie w niej udział ok. 800 Węgrów, którzy 25 czerwca wieczorem przyjadą do Częstochowy specjalnym taborem kolejowym, a następnie, po uroczystościach na Jasnej Górze, 27 czerwca odwiedzą Kraków. Pielgrzymom towarzyszyć będą m.in. Miklós Soltészs, Sekretarz Stanu d.s. Kościoła, prof. Körmendy Adrienne, Konsul Generalny Węgier w Krakowie. Przewodnictwa duchowego podjęło się liczne, wysokiej rangi, duchowieństwo. W Krakowie zaszczyci nas swoją obecnością ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski. Podczas Mszy w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach poświęcony zostanie obraz Jezusa Miłosiernego namalowany na Węgrzech, który następnie odbędzie peregrynację w węgierskich parafiach.

28 czerwca odbędą się uroczystości w Tarnowie. Po Mszy św. w tarnowskiej katedrze nastąpi odsłonięcie Ławki Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, która stanie przy ul. Wałowej, obok pomnika Józefa Bema.

Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnej modlitwie oraz uroczystościach związanych z pielgrzymką. 

Aranka i Aleksander Małkiewiczowie


SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 27.06.2018 KRAKÓW
PROGRAM

Przyjazd do Krakowa – Łagiewniki: 8.31

Przemarsz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ulicą Siostry Faustyny

9.00-9.15 złożenie wieńca na Cmentarzu Wojennym 384

9.15-9.45 odwiedzenie kaplicy Communio Sanctorum

9.45 bazylika – powitanie pielgrzymów przez panią Konsul Generalną Adrienne Körmendy

10.00 słowo o Bożym Miłosierdziu - ks. Rektor Franciszek Ślusarczyk

10.30 słowo o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – o. Antal Puskás OSPPE

10.50 powitania: ks. Rektor Franciszek Ślusarczyk, ks. ArcybiskupMarek Jędraszewski

11.00-ok.12.30 Msza Święta: Główny celebrans i kazanie - biskup archidiecezji Szombathely, dr János Székely. W Eucharystii biorą udział: biskup pomocniczy diecezji Gyulafehérvár, Tamás József, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, Jan Zając oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa węgierskiego i polskiego.
[czytanie Dz 4,32-35; śpiew, Psalm 117,2-4. 16ab-18.22-24; drugie czytanie 1Jn 5,1-6; Alleluja Jn 20-29-5.; Ewangelia (również po polsku) Jn 20,19-31].
Pod koniec Mszy poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego - ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski

12.00-15.00 czas na zwiedzanie Celi św. Faustyny oraz Kaplicy Klasztornej

12.30 obiad dla gości

14.40 wykład siostry Marii-Hedvigo Bożym Miłosierdziu

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – prowadzący: ks. Rektor Franciszek Ślusarczyk i Aranka Małkiewicz

15.20 poświęcenie dewocjonaliów

16.15 zbiórka przed Sanktuarium, powrót do stacji PKP

17.02 wyjazd do Tarnowa