TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Rozmowa z ks. dr. Januszem Kościelniakiem

Na początku maja odbyły się w sanktuarium w Łagiewnikach rekolekcje dla osób, które utraciły dziecko. Jakie było zainteresowanie?

W rekolekcjach uczestniczyło ok. trzydzieści osób. Byli to ludzie z całej Polski.

Co ich uczestnicy usłyszeli, czy otrzymali pocieszenie?

Rekolekcje zawierały następujące punkty:

W pierwszym dniubyła Msza św. z zawierzeniem ojców św. Józefowi. Wygłoszone w tym dniu konferencje duchowe dotyczyły następujących tematów: Wiara oraz modlitwa w cierpieniu.

Na zakończenie dnia była Adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem majowym. W ramach adoracji odmówiliśmy również Kompletę tzn. część modlitwy z Liturgii Godzin, popularnie nazywanej brewiarzem. W czasie kolejnych dni również wykorzystywaliśmy modlitwy z Liturgii Godzin. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na psalmy, na jako przykład modlitwy, w której człowiek może wyrazić swoje emocje przed Bogiem.

W drugim dniu odbyła się Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Zająca. Było to szczególne przeżycie ,ponieważ w trakcie liturgii wykorzystane zostały modlitwy z mszy pogrzebowej. Było to na prośbę tych rodziców, którzy nie mogli przygotować pogrzebu swojego dziecka. W trakcie Eucharystii rodzice zawierzyli swoje dzieci Bogu. Każdy z nich złożył na ołtarzu własnoręcznie podpisany akt zawierzenia dziecka. Konferencja duchowa dotyczyła zaufania Bogu i tajemnicy cierpienia. W dalszej części dnia odbyły się warsztaty psychologiczne prowadzone przez mgr Alicję Furmanik. Pani psycholog w ramach warsztatów starała się pomóc rodzicom w przeżywaniu żałoby. Jak wspominali rodzice, było to bardzo owocne spotkanie.

Po warsztatach rodzice mieli okazję wysłuchania niezwykłego świadectwa pani Karoliny mamy Adasia, który zmarł po 21 dniach. Było to niezwykłe spotkanie, które wielu rodziców bardzo umocniło. Świadectwo pani Karoliny będzie również zamieszczone w modlitewniku, który został przygotowany na Pielgrzymkę Rodziców Dzieci Utraconych. Wieczorem odbyła się Adoracja z zawierzeniem matek Maryi. Konferencja w czasie Adoracji dotyczyła przebaczenia i wzajemnego wsparcia męża i żony.

Trzeci i ostatni dzień zawierał Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a zakończony został Mszą św., w czasie której rodzice mieli możliwość przyjęcia szkaplerza św Dominika. Konferencja w czasie Mszy dotyczyła nadziei.

W trakcie rekolekcji rodzice mieli możliwość korzystania z Sakramentu Pokuty i rozmów z kapłanem lub psychologiem. Był obecny również ks. Paweł Gałuszka – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. On również służył rodzicom pomocą w czasie rozmów lub spowiedzi Rozmowy te trwały do późnych godzin nocnych. Nad całością rekolekcji czuwał i troskliwie opiekował się rodzicami mgr Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Pan Piotr był wielkim wsparciem rekolekcji. Równocześnie podkreślał, że była to inicjatywa, którą jeszcze poparł śp. pan inż. Antoni Zięba i bardzo się z niej cieszył oraz zapewniał o swojej modlitwie.

Uczestnictwo w nabożeństwach czy rekolekcjach to bardzo osobista sprawa. Dlatego stwarzamy taką możliwość. Każdy w swój sposób przeżywa żałobę. Nasze zadanie to stworzyć możliwość wsparcia duchowego i czekanie na tych, którzy zechcę z tego skorzystać.

Czy ma już ksiądz plany na dalsze działania duszpasterskie?

Obecnie przygotowujemy się do Pierwszej Ogólnopolskie Pielgrzymki Dzieci Utraconych, która odbędzie się 9 czerwca. Jak wspomniałem wcześniej przygotowaliśmy na nią specjalny modlitewnik ,w którym słowo zamieścił ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Jeśli chodzi o przyszłość to będziemy kontynuować Nabożeństwa w II Piątki Miesiąca. Myślimy o rekolekcjach w przyszłym roku. Ciągle istnieje też możliwość spotkania się indywidualnie z kapłanem. Z tej możliwości rodzice często korzystają. Potrzebują oni różnorakiej pomocy. Oprócz duchowej czasem potrzebna jest informacja dotycząca ich praw. Związane jest to szczególnie z poronieniem. Jednak najważniejsze jest stworzenie możliwości spotkania w tak tragicznym momencie ich życia, jeśli tego będą potrzebowali.

Dziękuję za rozmowę

Małgorzata Pabis