TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

• Rozpoczynając Tydzień Biblijny dziękujemy Bogu za światło oraz mądrość zawarte na kartach Ewangelii. Księga Pisma Świętego to nie tylko historia zbawienia, ale słowo prawdy i miłości skierowane do każdego z nas.

• Wyrażamy wdzięczność i podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie i godny przebieg Święta Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy kapłanom, spowiednikom, Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, klerykom, służbom porządkowym, chórom oraz wolontariuszom, którzy umieli w twarzach przybywających Pielgrzymów rozpoznać twarz Jezusa, służąc Mu na miarę swoich możliwości. Niech On będzie ich nagrodą oraz źródłem duchowej radości.

• W poniedziałek (16. IV.) otoczmy wdzięczną modlitwą papieża-seniora Benedykta XVI z okazji kolejnej rocznicy jego urodzin.

• W środę (18. IV.) przypada 25 rocznica beatyfikacji s. Faustyny Kowalskiej.

• W czwartek (19. IV.) Msza Święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 17:00.

• W piątek (20. IV.) Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 15:20 w intencji dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Z racji III piątku miesiąca Msza św. w intencji Ojczyzny i całego świata w kaplicy klasztornej o godz. 17:00.

• W sobotę (21. IV.) przybędzie do Łagiewnik pielgrzymka prawników. Z racji III soboty miesiąca pamiętajmy również o sprawach misyjnych Kościoła, prosząc także o dar nowych powołań.

• W przyszłą niedzielę (22. IV.) z racji czwartej niedzieli miesiąca zapraszamy wszystkie rodziny na Mszę świętą w Bazylice o godz. 12:00, podczas której będzie obrzęd błogosławienia rodzin oraz dzieci.

• Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Są dostępne również piękne kaplice w dolnej części Bazyliki oraz wieża widokowa, na którą mogą wyjechać także osoby niepełnosprawne.

• Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii, zaś w przedsionku znajdują się cegiełki dla osób pragnących włączyć się w budowę organów, które powstają dzięki życzliwości wielu Ofiarodawców. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma z pobytu w Sanktuarium są dostępne w 10 wersjach językowych przy Punkcie Informacyjnym.

• Niech rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny ożywi naszą wiarę oraz wzajemną miłość. Przy wyjściu ze świątyni jest do zabrania „Chleb życia” z cytatami Pisma świętego, by Boża mądrość kształtowała nasze myślenie oraz działanie w duchu prawdy i miłosierdzia.