TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Uroczystość beatyfikacji Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Uroczystościom przewodniczył będzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

Program
godz.  9:00 - Modlitewne przygotowanie
godz. 10:00 - Msza Święta i beatyfikacja w bazylice
godz. 13:00 - Zakończenie uroczystości
godz. 15:00 - Godzina Miłosierdzia


Informacja dla osób świeckich
Karty wstępu dla wszystkich zainteresowanych na błonia przed Bazyliką Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach są do zabrania w następujących miejscach:
• w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3
• w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, ul. S. Faustyny 3 (Punkt Informacyjny)
• w Parafii św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9.

Informacja dla osób duchownych
Identyfikatory dla koncelebransów są do odebrania w notariacie Kurii Metropolitalnej w godzinach urzędowania


Informacje praktyczne

1. Wejście na teren Sanktuarium bramami nr 1 (wejście do klasztoru), nr 2 (Dom Duszpasterski), nr 3 (od strony parkingu przy ul. Motarskiego) i nr 11 (od Centrum Jana Pawła II).
2. Osoby niepełnosprawne i głuchonieme oraz ich opiekunowie proszone są o kierowanie się bezpośrednio przed Bazylikę wg załączonej mapki (sektor E - obok wieży).
3. Sektory A i B zarezerwowane są dla dzieci i młodzieży ze Zgromadzenia Sióstr Prezentek i Serafitek.
4. Sektory C i D przeznaczone są dla pozostałych wiernych.
5. Do Bazyliki wchodzą tylko osoby za okazaniem zaproszenia.
6. Wierni do Bazyliki wchodzą do godziny 9:00.
7. Kapłanów pragnących koncelebrować prosimy o zgłaszanie się do Auli Jana Pawła II. Prosimy o zabranie alby i stuły.
8. Spowiedź prowadzona będzie w dolnej części Bazyliki. Komunia Święta udzielana będzie w czasie Mszy Świętej w miejscu uczestnictwa.
9. Na terenie Sanktuarium posługę będą pełnić piesze patrole Maltańskiej Służby Medycznej i karetki Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz będą się znajdować 3 oznakowane krzyżem maltańskim punkty pomocy medycznej (+).
10. Punkt osób zaginionych mieścić się będzie w Domu Duszpasterskim przy recepcji (nr 10).
11. Punkty informacyjne (I) przy wejściach na teren Sanktuarium.
12. Nad bezpieczeństwem i porządkiem czuwać będą państwowe służby mundurowe oraz służba kościelna. Prosimy o podporządkowanie się ich poleceniom oraz zapoznanie się z komunikatem dotyczącym organizacji ruchu i warunków bezpieczeństwa.
13. Na trasie dojścia do Sanktuarium ustawione zostaną toalety przenośne, natomiast toalety ogólnodostępne na terenie Sanktuarium znajdować się będą w podziemiach Bazyliki (nr 14), przy Domu Duszpasterskim (nr 2), oraz w pasażu handlowym (nr 12). Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Domu Duszpasterskim i w podziemiach Bazyliki.
14. Prosimy o korzystanie w miarę możliwości ze środków komunikacji zbiorowej. Grupy pielgrzymów przybywające autokarem, a także osoby indywidualne poruszające się samochodami proszone są o zapoznanie się z trasą dojazdu i rozmieszczeniem parkingów oraz przestrzeganie zaleceń służb porządkowych. 


Komitet Honorowy Beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej

Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Abp Salvatore Pennachio, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Kard. Stanisław Dziwisz, Emerytowany Metropolita Krakowski
Kard. Marian Jaworski, Emerytowany Metropolita Lwowski
Kard. Henryk Gulbinowicz, Emerytowany Metropolita Wrocławski
Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński
Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, Metropolita Poznański
Bp Artur Miziński, Sekretarz KEP
Bp Andrzej Jeż, Biskup Tarnowski
Bp Jan Piotrowski, Biskup Kielecki
Bp Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki
Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Pani dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Krakowie
Maria Szymaczek, Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Anna Wojnar, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki nad Pacjentem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Dr n. med. Andrzej Kosinak-Kamysz, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
dr n. o zdr. Agnieszka Marzęcka, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością Szpitala Miejski ego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Ewa Jelonek, Przełożona Pielęgniarek: Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka, Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
Urszula Gluz-Golik, Naczelna Pielęgniarka Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
Stanisław Stępniewski, Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
Elżbieta Głowa, Zastępca Dyrektora Szpitala, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
Jadwiga Noworyta, Przełożona Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
Wojciech Szafrański, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
Dorota Puka, Prezes Zarządu Szpitala oo. Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Lek. med. Brunon Lalik, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
Dr n. med. Antoni Marcinek, Prezes Zarządu NZOZ Szpitala na Siemiradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie
Łukasz Lompart, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie
Agnieszka Sak-Ciężadło, Dyrektor Szpitala św. Rafała w Krakowie
Jolanta Stokłosa, Prezes Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
Anna Białoń-Janusz, Przełożona Pielęgniarek Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie