TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Sobota: 5. mája 2018

Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

 

Program vo vysielaní Rádia Lumen

02:30 – Pobožnosť krížovej cesty

04:00 – Modlitba posvätného ruženca

06:00 – Ranné spojenie – kontakt s pútnikmi

 

Program v areáli Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove

09:00 – Otvorenie púte, privítanie pútnikov + príhovory hostí

09:45 – Modlitba posvätného slávnostného fatimského ruženca

10:30 - Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou

12:30 – Obedná prestávka

13:00 – Hudobné vystúpenie gospelovej skupiny F6

14:00 – Prednáška rehoľných sestier z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva

14:20 – Sme s Vami už 25 rokov na ceste Vášho života (PR oddelenie)

14:50 – Príprava na Hodinu Milosrdenstva

15:00 – Hodina Božieho Milosrdenstva

15:30 – Poďakovanie, požehnanie devocionálií a požehnanie na cestu domov