TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • Przeżywając Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy otaczamy modlitwą wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań oraz nieszczęść byli zmuszeni do ucieczki z własnego kraju. Pamiętajmy w modlitwie również o Polakach na emigracji. Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Uczynimy to szczególnie podczas Godziny Miłosierdzia w Bazylice o godz. 1500 oraz Mszy świętej sprawowanej w tej ważnej i tak aktualnej intencji.

  • W środę (17. I.) wspomnienie św. Antoniego, opata. W tym dniu przypada XXI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

  • W czwartek (18. I.) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Otaczajmy modlitwą wszystkich wyznawców Chrystusa, prosząc także o łaskę wytrwania dla tych, którzy cierpią z powodu wyznawanej wiary. Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 1700.

  • W piątek (19. I.) wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Z racji III piątku miesiąca Msza święta w intencji Ojczyzny i całego świata w kaplicy klasztornej o godz. 1700.

  • W sobotę (20. I.) wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika. Jego opiece polecajmy sprawy misyjne, prosząc także o dar nowych powołań.

  • Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla wszystkich rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata.

  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Są dostępne również piękne kaplice w dolnej części Bazyliki oraz wieża widokowa, na którą mogą wyjechać także osoby niepełnosprawne.

  • Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii Bazyliki. Składane ofiary przeznaczone są na budowę organów, która już trwa dzięki życzliwości tak wielu ludzi dobrej woli. W przedsionku Bazyliki znajdują się także cegiełki dla osób pragnących wesprzeć to dzieło. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma z pobytu w Sanktuarium w 10 językach są dostępne przy Punkcie Informacyjnym.

  • Niech nasza troska o migrantów, uchodźców i jedność chrześcijan, wyraża się na co dzień w postawie życzliwości, czyny miłosierdzia, dobre słowo oraz wytrwałą modlitwę.