TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Czy jako rodzice, wychowawcy, mamy wpływ na to jak kształtuje się duchowość dziecka? Zdecydowanie tak!

Duchowość nie rozwija się w wykreowanych sztucznie sytuacjach, rodzi się w codzienności w relacji wobec Boga, innych ludzi, oraz świata.
Nie znaczy to, że nie warto wskazywać dzieciom inspirujących przeżyć, zapewniać nowych doświadczeń, które będą to zaciekawienie i otwarcie na Boga pobudzać lub na nie odpowiadać.
Wystarczy dać im na to przestrzeń, czas.

Zapraszamy Rodziców i Dzieci na Katechezę Adwentową - Ratunku SMOG, w sobotę 9 XII 2017 roku do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Szczegóły i zapisy

W imieniu organizatorów Ks. Łukasz Piórkowski