TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

By być „dobrym żołnierzem Chrystusa Jezusa”

W sobotę, 23 września 2017 roku w Krakowie Biskup Polowy Wojska Polskiego - Józef Guzdek wyróżnił ks. Aleksandra Wójtowicza, wicerektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Medalem „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”.

Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki został ustanowiony przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego na mocy dekretu z dnia 5 października 2011 roku. Jest on przyznawany alumnom-żołnierzom, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich LWP. Jego ideą jest uhonorowanie osób, które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.

Na awersie przedstawia bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w czasie zasadniczej służby wojskowej, jako alumn-żołnierz w 54 Szkolnym Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach.
Z kolei na rewersie umieszczono logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, a także krzyż, stułę i sentencję: „Bóg–Honor–Ojczyzna”. Jest tam jeszcze wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz hasło: „Zło dobrem zwyciężaj”.

Ks. Aleksander Wójtowicz tak mówi o sobotniej uroczystości i decyzji Biskupa Polowego, przyznającego mu medal:

- Najpierw pragnę serdecznie podziękować za to wyróżnienie Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego Ks. Bp Józefowi Guzdkowi. Słowa ogromnej wdzięczności kieruję w stronę Kustosza Honorowego Sanktuarium Ks. Biskupa Jana Zająca i Rektora Sanktuarium Ks. Prałata Franciszka Ślusarczyka, którzy ze mną dzielili tę radość podczas uroczystego spotkania. Medal w pierwszym rzędzie otrzymali wcześniej przed laty alumni – żołnierze /dziś kapłani/, którzy w zniewolonej i ateizowanej Polsce zmuszani byli przerywać formację seminaryjną i w specjalnych kleryckich oddziałach odbywali służbę wojskową. Pomimo wielu szykan, przeciwności, prób zniechęcenia ich do kapłańskiej drogi i pójścia za Jezusem byli Jemu wierni i dziś są wspaniałymi kapłanami! Chciałem zaznaczyć, że otrzymując ten medal dołączyłem do tego małego oddziału” łagiewnickich kapłanów, którzy podczas formacji seminaryjnej zostali „wyrwani”, by pełnić służbę wojskową w tamtych nieprzychylnych czasach. Z szacunkiem i życzliwością myślę tutaj o Ks. Prałacie Franciszku Ślusarczyku, Ks. Kan. Zygmuncie Kosowskim ora Ks. Kan. Jerzym Leśko.

Opatrzność Boża sprawiła kiedyś, iż przed wstąpieniem do Seminarium Duchownego odbywałem służbę wojskową w oddziałach Marynarki Wojennej w Ustce, na Helu i w Świnoujściu. Dlatego też służba wojskowa jest mi bliska sercu.

Św. Paweł w swych listach bardzo często mówi o walce i sięga do terminologii wojskowej. Ma oczywiście na myśli walkę duchową. Życie chrześcijanina to nieustanna walka - na wielu frontach i przy użyciu najrozmaitszego oręża. W swych listach Apostoł Narodów używa militarnego języka. Zachęcając swych adresatów do odrzucenia grzechu, pisze, by przyoblekli się w „zbroję światła”. Podtrzymuje na duchu, gdy mówi, by chrześcijanin nie lękał się trudów i przeciwności jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nakazuje wręcz, by walczyć w dobrych zawodach o wiarę, zdobyć życie wieczne, bo do niego każdy jest powołany. A szczególnej mocy nabierają słowa Apostoła narodów wygrawerowane na rewersie medalu: ”Zło dobrem zwyciężaj”. One były często w sercu i na ustach bł. Ks. Jerzego. Słowa te są programem życia dla każdego ucznia Chrystusa, dla każdego kapłana! To wyróżnienie tak to odczytuję – jako dar i zadanie. Zadanie szczególne by być „dobrym żołnierzem Chrystusa Jezusa”!