TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

• Rozpoczynający się Tydzień Wychowania pobudza nas do modlitwy i troski o dobre wychowanie młodego pokolenia. W tym duchu dokonaliśmy Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Chcemy też dziękować Bogu za niezwykłego kapłana, jakim był bł. Ks. Władysław Bukowiński – gorliwy Apostoł Kazachstanu. Uczynimy to dziś także podczas modlitewnego czuwania w Bazylice od godz. 17:00, oraz uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego o godz. 18:00.

• We wtorek (12. IX.) wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

• W środę (13. IX.) wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła.

• W czwartek (14. IX.) święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza święta w intencji próśb i podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 17:00.

• W piątek (15. IX.) wspomnienie NMP Bolesnej. W tym dniu przypada 13 rocznica konsekracji biskupiej Honorowego Kustosza naszego Sanktuarium Biskupa Jana Zająca oraz Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka, dlatego otoczmy ich naszą wdzięczną modlitwą. Godzina Miłosierdzia oraz Msza św. w Bazylice o godz. 15:20 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Z racji III piątku miesiąca Msza święta w intencji Ojczyzny i całego świata w kaplicy klasztornej o godz. 17:00.

• W sobotę (16. IX.) wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. Z racji trzeciej soboty miesiąca pamiętajmy o sprawach misyjnych Kościoła, prosząc także o dar nowych powołań.

• Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla wszystkich rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata.

• Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Są dostępne również piękne kaplice w dolnej części Bazyliki oraz wieża widokowa, na którą mogą wyjechać także osoby niepełnosprawne.

• Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii Bazyliki. Może on być cennym lekarstwem, jeśli łączy się z żywą wiarą i systematyczną pracą nad sobą. Składane ofiary przeznaczone są na budowę organów do Bazyliki. W przedsionku znajdują się także cegiełki dla osób pragnących wesprzeć to dzieło. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma w 10 językach są dostępne przy Punkcie Informacyjnym. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas na drogach wiary i wzajemnej miłości.