TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

9 września 2017 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przybędzie jubileuszowa XV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy, by polecać Bogu Miłosiernemu sprawy Ojczyzny, Polskiej Kolei, kolejarzy z rodzinami, rencistów i emerytów i prosić Jezusa Miłosiernego o błogosławieństwo we wszystkich sprawach, które nurtują to środowisko.

Trud zorganizowania wzięli na siebie, jak dotychczas, krakowscy kolejarze z duszpasterzem kolejarzy Archidiecezji krakowskiej - ks. Prałatem Grzegorzem Szewczykiem w łączności z Duszpasterzem Krajowym - ks. Prałatem Eugeniuszem Zarębińskim i ks. Ryszardem Marciniakiem - Moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Koordynatorem działań są kolejarze z KSKP Koło w Krakowie.

Idziemy zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”. Pielgrzymka rozpocznie się, wzorem poprzedniego roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się”. Kolejarze pójdą więc z Janem Pawłem II i w roku fatimskim z Maryją, Matką Bożą Fatimską będą modlić się na Drodze miłosierdzia odmawiając różaniec i rozważając Drogę krzyżową by przybyć do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na uroczystą Eucharystię z udziałem duszpasterzy kolejarzy, której będzie przewodniczył Ks. abp Marek Jędraszewski.
W liturgii jak zawsze posługują kolejarze.
Na Pielgrzymce będą obecne liczne sztandary i orkiestra kolejowa.
Pielgrzymka zakończy się po nabożeństwie Godziny Miłosierdzia z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Organizatorzy: Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kolejarzy, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, Związki Zawodowe, Kierownictwa jednostek organizacyjnych z terenu Małopolski

Serdecznie zapraszamy Kolejarzy z całej Polski wraz z rodzinami, Emerytów i Rencistów, wszystkich współpracujących z Koleją, korzystających z kolei oraz związanych w jakikolwiek sposób z koleją do licznego udziału i doświadczenia Bożej obecności, a także by dać świadectwo spotkania z Bogiem i człowiekiem.