V sobotu 20. mája 2017 sa uskutoční v poradí už 8. Metropolitná púť slovenskej gréckokatolíckej Cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.