TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • Rozpoczynając Tydzień Biblijny dziękujemy Bogu za światło oraz mądrość zawarte na kartach Ewangelii. Narodowemu czytaniu Pisma Świętego towarzyszą w tym roku słowa Listu do Galatów oraz teksty Psalmów. Wraz z całym Kościołem dziękujemy też Bogu za kanonizację Siostry Faustyny, której przed 17 laty dokonał Jan Paweł II na Placu św. Piotra w Rzymie.
  • Nabożeństwa majowe ku czci NMP będą odprawiane w kaplicy klasztornej codziennie o godz. 1900, zaś w I piątek oraz niedziele i święta o godz. 1830.
  • W poniedziałek (1.V.) wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Jego opiece polecajmy wszystkie rodziny oraz ludzi uczciwej, rzetelnej, ciężkiej pracy, by przyczyniała się ona nie tylko do zapewniania dobrobytu materialnego, ale też rozwoju duchowego w naszej Ojczyźnie i współczesnym świecie.
  • We wtorek (2.V.) wspomnienie św. Atanazego, bpa i doktora Kościoła. Spotkanie Apostolatu Ratunku Konającym rozpocznie się adoracją w Bazylice od godz. 1730. Msza święta w intencji konających oraz dusz czyśćcowych o godz. 1800. W tym dniu przypada także dzień imienin Ks. Kan. Zygmunta Kosowskiego – Prezesa Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, dlatego otoczmy go naszą wdzięczną modlitwą.
  • W środę (3.V.) uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Po południu przybędzie do naszego Sanktuarium V Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
  • W czwartek (4. V.) wspomnienie św. Floriana, męczennika, który jest patronem hutników i strażaków oraz miasta Krakowa. Msza Święta w intencji próśb i podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (5. V.) wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana. Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Msza święta dla chorych transmitowana z Bazyliki przez TVP Kraków o godz. 1700. Z racji I piątku miesiąca Msza św. ku czci NSPJ w kaplicy klasztornej o godz. 19.
  • W sobotę (6.V.) święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. W tym dniu przybędzie do naszego Sanktuarium Narodowa Pielgrzymka ze Słowacji, organizowana przez Radio Lumen. Msze święte w języku polskim aż do godz. 1520 będą odprawiane w dolnej części Bazyliki. Z racji I soboty miesiąca Msza św. z nabożeństwem ku czci Niepokalanego Serca NMP w Bazylice o godz. 1800.
  • Niech rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny ożywi naszą wiarę oraz wzajemną miłość. Przy wyjściu ze świątyni jest do zabrania „Chleb życia” z cytatami Pisma świętego, by Boża mądrość kształtowała nasze myślenie oraz działanie w duchu prawdy i miłosierdzia.