TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Michelle Moran na rekolekcjach Ogień dla nas...

Trudno uwierzyć, ale już po raz siódmy po Światowych Dniach Młodzieży zapraszamy Was na rekolekcje "Ogień dla nas i całego świata"!

To już ostatnie spotkanie w tym cyklu, więc koniecznie bądźcie, by podziękować za wszystko, co otrzymaliśmy od Ducha Świętego poprzez posługę i świadectwo naszych siedmiu Gości!

Tym razem gościć będziemy panią Michelle Moran z Wielkiej Brytanii, Prezydent Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym i członek Papieskiej Rady ds. Świeckich.
Będzie z nami także: Wspólnota En Christo.

Spotykamy się 13 maja 2017 roku tradycyjnie o 1630. Rozpoczniemy od przyzwania Ducha Świętego, zaproszona wspólnota opowie o swoim charyzmacie, a potem czas na rozmowę z naszym Gościem. O godzinie 1800 odbędzie się Msza Święta, po niej konferencja i modlitwa uwielbienia!

Przybywajcie, weźcie ze sobą znajomych, swoje duszpasterstwa, grupy parafialne! W żadnym innym miejscu w Krakowie nie poznacie tak wielu ciekawych osobowości naszego Kościoła z różnych zakątków świata!


MICHELLE MORAN wraz z mężem Piotrem jest założycielką Sion Catholic Community for Evangelism (Syjon - Katolicka Wspólnota ds. Ewangelizacji). Z wykształcenia – nauczycielka, przez pięć lat wykładała w college’u przed objęciem pracy w Sion Community. W 1998 roku ukończyła studia magisterskie z teologii pastoralnej w Cambridge Theological Federation. Swoją pracę magisterską zatytułowała "Przywództwo i duszpasterska rola katolickich parafii". Michelle ma bogate doświadczenie w posłudze parafialnej. Kierowała zespołem ds. misji parafialnych Sion w latach 1985-1988, następnie objęła stanowisko Dyrektor ds. Szkolenia Wspólnoty, Pionierskiego Nauczania i Szkolenia Ewangelizacyjnego. W ciągu ostatnich 25 lat zdobyła duże doświadczenie w pracy w pełnym wymiarze czasu na rzecz Kościoła, w kraju i na arenie międzynarodowej. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarach ewangelizacji, komunikacji i organizacji.

Michelle Moran od młodości angażowała się w Katolicką Odnowę Charyzmatyczną. Doświadczyła „nawrócenia” i chrztu w Duchu Świętym jako nastolatka. Posługiwała w CCR (Catholic Charismatic Renewal – Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym) na całym świecie jako mówca podczas konferencji i nauczyciel.

Pierwsza książka Michelle Moran "Pass It On" (praktyczne wskazówki dotyczące dzielenia się twoją wiarą) została wydana w 1990 roku. Kolejna - "Crossing The Line" (ewangelizacja w kontekście katolickim) - została wydana w roku 1995. Michelle jest też autorką licznych artykułów dla katolickich i ekumenicznych czasopism oraz gazet.

Obecnie pełni rolę przewodniczącej National Service Committee na rzecz Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Anglii i Walii oraz Prezydent ICCRS, Międzynarodowej Rady Odnowy w Rzymie. W 2007 roku została mianowana przez papieża Benedykta XVI członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Jednym z jej pragnień jest zobaczyć następne pokolenie młodych liderów w CCR, wyszkolonych i wyposażonych do posługi i przywództwa w Kościele.

Źródło: krakow2016.com