TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W związku ze Świętem Miłosierdzia Bożego, obywającym się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

Zamknięcia ulic:

ul. Siostry Faustyny zostanie zamknięta dla ruchu kołowego od dnia 22.04.2017 r. do zakończenia uroczystości w godz. wieczornych w dniu 23.04.2017 r.,

przecznice od ul. Fredry tj. ul. Włodarska, ul. Harcerska, ul. Sucha, ul. Kwietna, ul. Roi, ul. Chochołowska zostaną zamknięte od godz. 7.00 w dniu 23.04.2017 r.,

ul. Fredry od godz. 7.00 w dniu 23.04.2017 r. (z dopuszczeniem mieszkańców i dojazdu do stacji paliw),

Zakaz zatrzymywania się pojazdów będzie obowiązywał w dniu 23.04.2017 r. na ulicach – całych ciągach lub wskazanych oznakowaniem wybranych odcinkach ulic: Siostry Faustyny (również w dniu 22.04.2017 r.), ul. Fredry, ul. Połomskiego, ul. Totus Tuus, ul. Brata Alberta, ul. Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Millana.

Parkingi dla autokarów zostaną wyznaczone: przy ul. Turowicza oraz na ulicach Marcika i Witosa.

Parking dla pojazdów osobowych znajduje się przy ul. Klementyny Hoffmanowej (obok budynku ZUS).