TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza Kapłanów diecezjalnych i zakonnych do koncelebrowania uroczystej Mszy Krzyżma Świętego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Drodzy Bracia Kapłani, Diecezjalni i Zakonni!

Przeżywany czas Wielkiego Postu z każdym dniem przybliża nas do świętowania Wielkiego Czwartku, w którym wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękujemy Bogu za dar powołania i pokornie odnawiamy nasze kapłańskie przyrzeczenia.

W tym szczególnym dniu, będącym świętem kapłanów, pragnę każdego z Was, Drodzy Bracia, zaprosić do koncelebrowania wraz ze mną i Księżmi Biskupami, uroczystej Mszy Krzyżma Świętego, która 13 kwietnia o godz. 1000 rozpocznie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

W tegoroczny Wielki Czwartek, chcemy w sposób szczególny usłyszeć słowa Jezusowego posłania: Idźcie i głoście!, będące hasłem roku duszpasterskiego. Uświadamiają one każdemu z nas, jak ważna jest wierność misji, którą powinniśmy przeżywać w mocy Ducha Świętego i stawać się dla współczesnego świata świadkami Chrystusa, jedynego Nauczyciela i Dobrego Pasterza. To On zachęca nas, abyśmy byli znakiem autentyczności wiary, którą otrzymaliśmy, pielęgnujemy i pragniemy z apostolskim oddaniem głosić innym (z Listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2017 r.).

Przybywając do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w roku Jubileuszu setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta, pragniemy także dziękować Bogu za dar Miłosiernej Miłości, której On jest szczególnym Świadkiem. Chcemy prosić o pobudzenie naszej kapłańskiej wyobraźni miłosierdzia, która uwidoczni się jeszcze większą wrażliwością na ludzką biedę, materialną i duchową. Niech w naszym pielgrzymowaniu i modlitwie nie zabraknie również pragnienia wynagradzania za grzechy świata, do czego, w Fatimie, 100 lat temu, wzywała ludzi Matka Boża.

Wielki Czwartek to dzień wdzięczności Jezusowi Chrystusowi, Jedynemu i Najwyższemu Kapłanowi za dar kapłaństwa. W sposób szczególny zapraszam wszystkich Jubilatów, przeżywających w 2017 roku złoty lub srebrny jubileusz święceń kapłańskich. Proszę Was, Bracia, o obecność i zapraszam do koncelebry.

Proszę także, aby, jak co roku, wraz z duszpasterzami przybyli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ministranci, lektorzy, schole, członkowie Ruchu Światło-Życie, młodzież naszej Archidiecezji, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń oraz wierni świeccy. Niech ten dzień stanie się prawdziwie dniem modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie w Archidiecezji Krakowskiej.

Oczekując na kapłańskie spotkanie przy ołtarzu naszego Mistrza w Wielki Czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski


INFORMACJE DLA KAPŁANÓW - MSZA KRZYŻMA ŚWIĘTEGO
Wielki Czwartek 13.04.2017 r.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

1. Księża koncelebranci proszeni są o zabranie własnych alb, cingulów oraz stuł koloru białego;

2. Kapłani ubierają się w stroje liturgiczne w auli św. Jana Pawła II (budynek po lewej stronie wejścia do Bazyliki – za kaplicą wieczystej adoracji). Księża Infułaci, Kapituła oraz Księża przeżywający w tym roku jubileusz 50-lecia i 25-lecia święceń kapłańskich, ubierają się w zakrystii dolnej i należąc do najbliższej koncelebry, uczestniczą w procesji wejścia. Pozostali kapłani, ubrani w szaty liturgiczne, proszeni są o przejście do Bazyliki.
Po oddaniu czci ołtarzowi, przez ucałowanie, zajmują miejsca na krzesłach przed prezbiterium;

3. W CZASIE MSZY KRZYŻMA NIE BĘDZIE WSPÓLNEGO ŚPIEWU JUTRZNI;

4. Komunię Świętą Księża będą przyjmować pod obiema postaciami przez zanurzenie przy ołtarzu głównym. Co do przejść i przystępowania do Komunii, należy podporządkować się poleceniom kleryków, którzy będą dbali o porządek;

5. W procesji wyjścia uczestniczy tylko najbliższa koncelebra, inni Kapłani pozostają na miejscach. Po wyjściu procesji z Bazyliki, Księża udają się do auli św. Jana Pawła II;

6. Grupy parafialne (nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, ministranci, lektorzy, schole) wchodzą bezpośrednio do Bazyliki. Zachęcamy, aby ministranci i lektorzy uczestniczyli w Mszy św. ubrani w stroje liturgiczne. Powinni oni zajmować miejsca poczynając od środkowej części Bazyliki. Schole, również w strojach, które ubierają, posługując w swoich parafiach, zajmują miejsce na chórze.

7. Oleje będą rozdzielane w dolnej części Bazyliki, w kaplicy św. Andrzeja:

• Wielki Czwartek - po Mszy św. Krzyżma w Sanktuarium w Łagiewnikach do godz. 1400;
• Wielki Piątek, Wielka Sobota - Katedra Wawelska, 930-1600;
• W przypadku, kiedy oleje odbiera osoba świecka, powinna ona posiadać pisemne upoważnienie od Ks. Proboszcza, sygnowane pieczęcią parafii.
• Olej chorych oraz święte Krzyżmo należą do „rzeczy świętych”. Należy im okazywać wielki szacunek. Prosimy, aby oleje odbierać w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach i przechowywać w wyróżnionym w zakrystii miejscu. Resztę oleju, która pozostała z ubiegłego roku należy spalić, naczynie dobrze wyczyścić i zaopatrzyć się w nowo pobłogosławione oleje;

8. Obecni w Sanktuarium kapłani, otrzymają tekst Listu Biskupów polskich do Kapłanów na Wielki Czwartek 2017 „Idźcie i głoście”. List ten zostanie również, poprzez pocztę kurialną, przekazany do każdej parafii.

9. Po zakończeniu Mszy Krzyżma Świętego, Ks. Abp Marek Jędraszewski zaprasza wszystkich Czcigodnych Kapłanów do Domu Duszpasterskiego na wspólny posiłek.

Źródło: Archidiecezja Krakowska