TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • Dwunasta rocznica odejścia do domu Ojca papieża Jana Pawła II jest dla nas okazją do wielkiej wdzięczności za tak jasny cel naszego ziemskiego życia, jakim jest pełne zjednoczenie z Bogiem. Sam Jezus nas zapewnia: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.”

  • W poniedziałek (3. IV.) przypada dzień imienin ks. dra Ryszarda Świdra, dlatego otoczmy go naszą wdzięczną modlitwą. W związku z koniecznością odnowienia kaplicy Wieczystej Adoracji wystawienie NS od poniedziałku będzie w kaplicy Krzyża Świętego w dolnej części Bazyliki.
  • We wtorek (4. IV.) w ramach Apostolatu Ratunku Konającym Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice od godz. 1730, zaś Msza święta w intencji konających oraz dusz czyśćcowych o godz. 1800.
  • W czwartek (6. IV.) Msza święta w intencji wszystkich próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (7. IV.) Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu, a o godz. 1600 Droga krzyżowa. Msza św. dla chorych transmitowana z Bazyliki przez TVP Kraków o godz. 1700. Msza święta dla rodziców przeżywających żałobę po śmierci dziecka, w Bazylice o godz. 1800. Z racji I piątku miesiąca Msza święta ku czci NSPJ w kaplicy klasztornej o godz. 1900.
  • W sobotę (8.IV.) podczas Mszy świętej w Bazylice o godz. 1030 zostanie pobłogosławiona kolejna grupa mężczyzn do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Z racji II soboty miesiąca zapraszamy obrońców życia do Bazyliki na Godzinę Miłosierdzia o godz. 1500 oraz Mszę świętą sprawowaną w intencji szacunku dla ludzkiego życia, z możliwością podjęcia Duchowej Adopcji. O godz. 1630 rozpoczną się rekolekcje „Ogień dla nas i całego świata” pod przewodnictwem Ks. Prymasa Wojciecha Polaka. Eucharystia o godz. 1800, a następnie wspólne uwielbienie.
  • W przyszłą niedzielę (9. IV.) rozpoczyna się Wielki Tydzień. Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej, zaś uroczysta procesja z palmami wyruszy sprzed kaplicy klasztornej o godz. 1015. Stamtąd przejdziemy procesyjnie do Bazyliki, aby uczestniczyć w Ofierze Mszy św., której będzie przewodniczył Ks. Biskup Jan Zając.
  • Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii Bazyliki, zaś w przedsionku znajdują się cegiełki dla osób pragnących wesprzeć budowę organów. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma z pobytu w tym Sanktuarium są dostępne przy Punkcie Informacyjnym.
  • Z racji I niedzieli miesiąca warto zatrzymać się na chwilę osobistej rozmowy z Chrystusem w kaplicy Wieczystej Adoracji. Niech Jezus Eucharystyczny napełnia nasze serca ufnością i pokojem.