TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

21 marca 2017 roku w Domu Duszpasterskim w Krakowie Łagiewnikach odbyło się zebranie Rady Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pierwszy raz w spotkaniu wziął udział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Zebranie Rady Fundacji sanktuarium Bożego Miłosierdzia miało charakter podsumowania działalności Fundacji w roku 2016, a także zaplanowania prac w obecnym roku.

- Miałem radość brać udział w roku 2002, jako jeszcze biskup pomocniczy poznański, razem z innymi biskupami, w akcie poświęcenia tej świątyni przez papieża Jana Pawła II. Podziwialiśmy ogrom tego, co w tak krótkim czasie zostało wzniesione jako symbol tego, co się tutaj dokonuje od lat, co otrzymują ludzie od miłosierdzia Bożego - powiedział abp Jędraszewski. Zwrócił uwagę, że zarówno świątynia i wszystkie dzieła w tym miejscu wymagają ciągłej troski organizacyjnej i twórczej, o co dba powołana Fundacja.

- To dzieło od początku powstania jest na chwałę Bożą i służy dobru każdego człowieka, który tutaj przybywa, by spotkać się z miłosiernym Panem - podkreślił arcybiskup, prosząc członków Fundacji o dalszą pracę na rzecz rozwoju sanktuarium.

- Dzieło jest w dalszym ciągu rozbudowywane. Trzeba stale pamiętać, że jest to światowe sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To wielka wartość, a zarazem wyzwanie dla Fundacji, byśmy sprostali wszystkim potrzebom, jakie niesie to miejsce, zwłaszcza orędzie, które stąd płynie do całego świata - zauważył bp Jan Zając, honorowy kustosz sanktuarium.

Po sprawozdaniach z działalności Fundacji i Komisji Rewizyjnej, obecni na zebraniu członkowie Fundacji udzielili absolutorium Zarządowi i Fundacji. Jej prezes, ks. Zygmunt Kosowski podkreślił, że wszystkie cele i zarządzenia Fundacji zostały w 2016 r. zrealizowane. Zaliczył do nich m.in. wykonanie nowego miejsca przewodniczenia w prezbiterium Bazyliki, sfinalizowanie Drogi Krzyżowej, promocja Fundacji podczas święta Bożego Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży i uroczystości Chrystusa Króla oraz pozyskanie nowych ofiarodawców.

Z kolei zastępca prezesa ks. Aleksander Wójtowicz przedstawił planowane w tym roku przedsięwzięcia, wśród których najważniejsze to budowa nowych organów w Bazylice. Podjęte już przez Fundację działania w tym względzie (projekt, wybranie wykonawcy, konstrukcja) być może umożliwi oddanie instrumentu do użytku w 2018 r. na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski. Wykonawcą instrumentu jest polska firma ZYCH z Wołomina, a buduje go wg koncepcji dra Krzysztofa Michałka, organisty Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

W zebrani Rady Fundacji wziął także udział ordynariusz senior z Częstochowy abp Stanisław Nowak, którego bp Zając nazwał „duchowym ojcem Fundacji". Wśród obecnych byli także m.in. architekt sanktuarium prof. Witold Cęckiewicz, prof. Andrzej Zoll, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Franciszek Ślusarczyk, ks. infułat Bronisław Fidelus.

Fundacja Sanktuarium Bożego Milosierdzia została powołana przez kard. Franciszka Macharskiego w celu niesienia pomocy, gromadzenia środków i prowadzenia prac budowlanych dla rozbudowy sanktuarium. Oprócz Bazyliki dzięki działalności Fundacji powstały m.in. wieża wolno stojącą, kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, amfiteatr, Dom Duszpasterski z zapleczem hotelowym i gastronomicznym, pasaż handlowy, drogi dojazdowe i parkingi.

Ks. Andrzej Sawulski SCJ

------------------------------

Wznoszenie nowych obiektów i prac wokół sanktuarium, w tym nowych organów w Bazylice można wesprzeć pod numerem konta: Fundacja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia:

PEKAO S.A.
Konto PLN: 72 1240 4432 1111 0000 4737 4672
Konto USD: 83 1240 4432 1787 0000 4722 3983
Konto EURO: 43 1240 4432 1978 0000 4738 0732

Źródło: Archidiecezja Krakowska