TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • Rozpoczynając Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan otaczamy modlitwą wszystkich wyznawców Chrystusa, prosząc także o łaskę wytrwania dla tych, którzy cierpią z powodu wyznawanej wiary. Comiesięczne modlitewne spotkanie w intencji trwałych owoców Światowych Dni Młodzieży rozpocznie się w kaplicy klasztornej Mszą świętą o godz. 1900.
  • We wtorek (24. I.) wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, który jest patronem dziennikarzy.
  • W środę (25. I.) święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
  • W czwartek (26. I.) wspomnienie św. biskupów: Tymoteusza i Tytusa. Msza święta w intencji wszystkich próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (27. I.) wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa. Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Msza św. dla chorych transmitowana przez TVP Kraków z kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W sobotę (28. I.) św. Tomasza z Akwinu, kapłana i dra Kościoła. W tym dniu odbędzie się ingres nowego Metropolity Krakowskiego – abpa Marka Jędraszewskiego do katedry wawelskiej podczas Mszy świętej o godz. 1100. Otoczmy go serdeczną modlitwą prosząc o światło Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo w podejmowaniu codziennej, pasterskiej posługi.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. W dolnej części Bazyliki są dwie piękne wystawy: jedna pt.: „Urodziłem się w Wadowicach”, poświęcona życiu i posłudze Karola Wojtyły oraz druga, poświęcona postaci św. Maksymiliana Kolbe z okazji 75 rocznicy jego męczeńskiej śmierci.
  • Pragniemy, by trwałym owocem „Roku Miłosierdzia” było stworzenie prężnej wspólnoty modlitewnej, która będzie trwać dzień i noc przy Jezusie Eucharystycznym w kaplicy Wieczystej Adoracji. „Czy zechcesz choć jedną godzinę czuwać ze Mną?” - pyta Jezus każdego z nas. Jeśli masz na tyle odwagi, wiary i miłości do Jezusa, zgłoś swoją gotowość na formularzu (apostolat.milosierdzie.pl), by włączyć się osobiście do modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji.
  • Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii Bazyliki, zaś w przedsionku znajdują się cegiełki dla osób pragnących wesprzeć budowę organów. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma z pobytu w tym Sanktuarium są dostępne przy Punkcie Informacyjnym.
  • Niech troska o jedność chrześcijan wyraża się także w postawie życzliwości, szacunku i chętnej pomocy względem bliźnich.