TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w sobotę 19 listopada 2016 roku, w związku z uroczystościami (Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, zostanie wzmocniona oferta Komunikacji Miejskiej w Krakowie, która funkcjonować będzie wg następującego porządku:

linia 8 – kursować będzie ze zwiększoną częstotliwością do 10 minut (w godz. 8:00 – 15:00);
linia 10 – w godzinach 8:00 - 15:00 wszystkimi kursami zostanie przedłużona do Borku Fałęckiego;
linia 19 – kursować będzie według zmienionego rozkładu jazdy.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku utrudnień w kursowaniu linii autobusowych w rejonie Centrum Jana Pawła II, linie 104, 135, 224 będą nawracać na rondzie (w rejonie skrzyżowania ulic Totus Tuus i Św. Brata Alberta) przed wjazdem pod Centrum JP II.

UWAGA
Można spodziewać się wyłączenia przez Policję części ulic z ruchu!