TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • Przypadający dziś 90 Światowy Dzień Misyjny rozpoczyna Tydzień Misyjny, przeżywany pod hasłem: „Ochrzczony to znaczy posłany”. Na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy posłani przez Boga, by być świadkami Jego prawdy, przebaczenia i miłosierdzia oraz zwiastunami Dobrej Nowiny. Wraz z uczestnikami Narodowej Pielgrzymki do Rzymu dziękujemy Panu Bogu za dar chrztu świętego, trwający jeszcze Rok Miłosierdzia oraz Światowe Dni Młodzieży, przeżywane w naszej Ojczyźnie.
  • Nabożeństwa Różańcowe są odprawiane w kaplicy klasztornej codziennie o godz. 1900, zaś w niedziele i święta o godz. 1830.
  • W poniedziałek (24. X.) wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa oraz bł. Jana Balickiego, kapłana.
  • W środę (26. X.) wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy.
  • We czwartek (27. X.) Msza święta w intencji próśb i podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (28. X.) święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Transmisja Mszy świętej dla chorych przez TVP Kraków z kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla wszystkich rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Są dostępne również piękne kaplice w dolnej części Bazyliki oraz wieża widokowa, na którą mogą wyjechać także osoby niepełnosprawne.
  • Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają rozbudowę tego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii Bazyliki. Składane ofiary przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania balsamu oraz budowę organów do Bazyliki. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma z pobytu w tym Sanktuarium, w dziesięciu wersjach językowych, są dostępne przy Punkcie Informacyjnym.
  • Niech rozpoczynający się Tydzień Misyjny oraz świadome przejście przez „Bramę Miłosierdzia” mobilizuje nas do tego, byśmy na wzór dzisiejszego patrona – św. Józefa Bilczewskiego, przez konkretne czyny miłosierdzia, dobre słowo oraz wytrwałą modlitwę stawali się misjonarzami miłosierdzia we współczesnym świecie.