TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • Prosząc o błogosławione owoce Światowych Dni Młodzieży dziękujemy także Bogu za życie oraz piękną posługę ś.p. kard. Franciszka Macharskiego, który zapisał tak ważne karty w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia. Ufamy, że dobre ziarno Ewangelii będzie wzrastać w ludzkich sercach i odmieniać oblicze współczesnego świata.
  • W poniedziałek (8.VIII.) wspomnienie św. Dominika, kapłana.
  • We wtorek (9.VIII.) przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy, która patronuje również kaplicy Krzyża Świętego w dolnej części Bazyliki.
  • W środę (10.VIII.) święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
  • W czwartek (11.VIII.) wspomnienie św. Klary, dziewicy. Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (12.VIII.) Godzina Miłosierdzia oraz Msza św. w Bazylice o godz. 1520 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Msza święta dla chorych transmitowana z kaplicy klasztornej przez TVP Kraków o godz. 1700. Z racji II piątku miesiąca Msza święta dla rodziców przeżywających żałobę po śmierci dziecka w Bazylice o godz. 1800.
  • W sobotę (13.VIII.) święto NMP Kalwaryjskiej. W tym dniu Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu złożą swe śluby wieczyste podczas Mszy świętej w Bazylice o godz. 1200. Z racji drugiej soboty miesiąca zapraszamy obrońców życia do Bazyliki na Godzinę Miłosierdzia o godz. 1500 oraz Mszę świętą sprawowaną w intencji szacunku dla ludzkiego życia, z możliwością podjęcia Duchowej Adopcji. O godz. 1700 Msza święta w kaplicy klasztornej i spotkanie wspólnoty Sychar.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć piękne kaplice w dolnej części Bazyliki. Jest również dostępna wieża widokowa, na którą mogą wyjechać także osoby niepełnosprawne.
  • Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii Bazyliki. Składane ofiary przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania balsamu oraz budowę organów do Bazyliki. Pamiątkowe Certyfikaty Pielgrzyma z pobytu w tym Sanktuarium, w dziesięciu wersjach językowych, są dostępne przy Punkcie Informacyjnym, obok Domu Duszpasterskiego.
  • Wyrażamy wdzięczność kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym, którzy ochotnym sercem włączają się do nieustannej modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji. Niech również dzisiejsze spotkanie z Jezusem Eucharystycznym z racji I niedzieli miesiąca umocni w naszych sercach i rodzinach łaskę żywej wiary oraz wzajemnej miłości.