TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Homilia ks. prałata Franciszka Ślusarczyka, rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, wygłoszona 30 lipca 2016 roku, w czasie Mszy św., kiedy oczekiwaliśmy na przyjazd Ojca Świętego Franciszka do świątyni

Maryja – Matka Miłosierdzia przyprowadziła nas w ten sobotni poranek, aby wspólnie wyśpiewać hymn wdzięczności ku czci Bożego Miłosierdzia. Podczas ŚDM wszystkie drogi prowadzą do Miłosierdzia – jak mówił papież Franciszek w specjalnym orędziu: „Wszystko odbywać się będzie pod znakiem Miłosierdzia, w tym Roku Jubileuszowym, a także we wdzięcznej i pobożnej pamięci o św. Janie Pawle II, który był twórcą Światowych Dni Młodzieży i zarazem przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej historycznej drodze ku wolności.”
Ta wdzięczna pamięć przypomina nam nauczanie i wędrowanie naszego Rodaka drogami prawdy, zaufania Bogu i miłosierdzia względem bliźnich. Kiedy przybył tu jako Pielgrzym 19 lat temu mówił, że „nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.” Trzy lat później dokonał kanonizacji Siostry Faustyny i ukazał Boże Miłosierdzie jako niezawodne źródło nadziei. Wymowną pieczęcią tego przesłania była konsekracja tej świątyni i zawierzenie całego świata Bożemu Miłosierdziu. Spełniają się wciąż prorocze słowa błagania do Ojca, które ponawiamy każdego dnia:
„Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei..”
W tym ożywczym źródle nadziei znajdują pokrzepienie i nadzieję indywidualni pielgrzymi, rodziny, wspólnoty, diecezje, całe narody, które przybywają tu z różnych zakątków świata, bo Jezus mieszka tu w jakże wymownym tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej, ze wszystkimi kontynentami. W tych dniach młodzi pielgrzymi z wielu zakątków świata zgromadzili się w jedną Bożą rodzinę! I my gromadzimy się przy tym ołtarzu, który osobiście konsekrował św. Jan Paweł II, bo każdy ołtarz to wspaniała pieczęć Miłosierdzia, a zarazem niewyczerpane źródło miłości.
Jej sprawdzianem będzie zawsze nasze odniesienie do bliźnich, zwłaszcza słabych, chorych, niepełnosprawnych. Dlatego Benedykt XVI przed 10laty przypomniał nam w tej świątyni to drugie, ważne oblicze miłości, jakim jest gotowość dzielenia się miłością z bliźnimi. Człowiek dotknięty cierpieniem jest najbliżej Chrystusowego krzyża, ale wszyscy ci, którzy spieszą im z pomocą w duchu miłosierdzia, stają się - jak mówił wówczas Ojciec Święty - przedłużeniem miłosiernych dłoni samego Boga! Jest to zadanie dla każdego z nas, dlatego przy Sercu Jezusa chcemy kształtować nasze serca, by były gotowe podążać na co dzień drogami ludzkiej solidarności i miłosierdzia!
I dziś kolejny Papież ukazuje nam trzecie oblicze Miłosierdzia, które sięga ludzkiego serca i sumienia. Jakże często jest ono obciążone słabością, bezradnością i grzechem, dlatego wciąż potrzebujemy Bożej łaski i przebaczającej miłości. Pielgrzymi doświadczają jej każdego dnia przez posługę kapłanów, a dzisiaj do tego grona spowiedników dołączy papież Franciszek! Tą cichą a tak bardzo potrzebną posługą „za kratkami” pragnie nam przypomnieć, że Spowiedź to sakrament wolności i nadziei! To moment powrotu w ramiona Ojca bogatego w miłosierdzie, który nikogo nie potępia ani nie przekreśla, lecz otacza przebaczającą miłością.
Konfesjonał, ołtarz i gotowość do posługi względem bliźnich ukazują nam najgłębszy sens pielgrzymowania do Łagiewnik, które z woli Jezusa stały się prawdziwą szkołą Miłosierdzia! „Gorąco wierzę – mówił podczas konsekracji Jan Paweł II, iż ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga - tej miłości, której największy grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie.”
O tę łaskę pragniemy pokornie prosić dla nas tu obecnych, dla wszystkich bliskich naszemu sercu, dla młodzieży całego świata oraz wszystkich rodzin, by mogły budować swoją przyszłość na fundamencie Bożej mądrości. Niech i nasze dzisiejsze pielgrzymowanie wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem, umocni nas na drogach prawdy oraz wzajemnej miłości, byśmy mogli być wobec bliźnich przedłużeniem miłosiernych dłoni samego Boga, który obdarza nas tak wielkim zaufaniem! Podejmując codzienną posługę miłosierdzia względem bliźnich miejmy głęboko w pamięci oraz sercu zapewnienie Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.