TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krakova-Lagiewnik.

Srdečně vás zveme ke společnému prožití této mimořádné události spolu s našimi biskupy. ČBK pověřila organizací pouti Radio Proglas. Společně s národní poutí proběhne pouť křesťanských médií, která bývá na Svatém Hostýně vždy před 7. nedělí velikonoční. Na Svatém Hostýně se uskuteční opět až v roce 2017.

Během celého programu pouti budou přítomni fotografové projektu Člověk a víra.

KDY: sobota 28. května 2016
KDE: Krakov-Lagiewniki, bazilika Božího milosrdenství

Plánovaný program:

9.00 zpěvy, texty, úvahy, představení křesťanských médií

10.30
Mše svatá v bazilice Božího milosrdenství (hudební doprovod SBM)
Hlavní celebrant Dominik kardinál Duka
Káže arcibiskup Mons. Jan Graubner

12.00–13.30 polední pauza na jídlo, prohlídka areálu, odpočinek

13.30–14.30
Souběžný program:
• koncert SBM (Schola brněnské mládeže) v bazilice
• přednáška - biskup Mons. Pavel Posád v přednáškovém sále
• adorace - biskup Mons. Jan Vokál v kapli Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
• přednáška - poselství sester Matky Božího milosrdenství v sále (Dom duszpasterski)

15.00
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství v bazilice
- úvod biskup Mons. Tomáš Holub

15.45 zakončení

České poutníky, kteří budou účastni na Národní pouti, přislíbil pozdravit také arcibiskup krakovské diecéze kardinál Stanislaw Dziwisz.