TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Hlavný celebrant a kazateľ: bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Termín konania púte:  SOBOTA  7. máj 2016

PROGRAM vo vysielaní Rádia LUMEN:
03:00 – Pobožnosť Krížovej cesty
04:00 – Modlitba posvätného ruženca + mariánske piesne
06:00 – Ranné spojenie – kontakt s pútnikmi

PROGRAM v areáli Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove:
09:00 – Otvorenie púte, privítanie pútnikov + príhovory hostí
09:45 – Modlitba posvätného ruženca
10:30 – Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou – Spevácke zbory SCHOLA CANTORUM Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Spišské Podhradie a Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
12:30 – Obedná prestávka
13:00 – Hudobné vystúpenie tvorivej skupiny POETICA MUSICA
14:00 – Predstavenie Rodiny Nepoškvrnenej
14:15 - Prednáška rehoľných sestier z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva
14:35 – Stretnutie spoločenstva rádia s poslucháčmi
14:50 – Príprava na Hodinu Milosrdenstva
15:00 – Hodina Božieho Milosrdenstva
15:30 – Poďakovanie, požehnanie devocionálií

Rádio Lumen