TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • Rozpoczynając Tydzień Biblijny dziękujemy Bogu za światło oraz mądrość zawarte na kartach Pisma Świętego. Miłosierdziu Bożemu polecamy także wszystkie ofiary tragedii smoleńskiej sprzed 6 laty, prosząc dla całego Narodu o poczucie odpowiedzialności za dalsze losy naszej Ojczyzny.
  • W dniach od 14 do 16 kwietnia będziemy przeżywać główne obchody jubileuszu z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Uroczystości kościelno-państwowe w Gnieźnie i Poznaniu. Niech te dni będą czasem dziękczynienia za włączenie każdego z nas do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, w której możemy ciągle wzrastać w żywej wierze, ufnej nadziei i wzajemnej miłości.
  • W czwartek (14. IV.) Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (15. IV.) Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Transmisja Mszy świętej dla chorych przez TVP Kraków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” o godz. 1700. Z racji III piątku miesiąca Msza św. w intencji Ojczyzny i całego świata w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W sobotę (16. IV.) z racji trzeciej soboty miesiąca pamiętajmy o sprawach misji, prosząc także o dar nowych powołań.
  • Chcemy przypomnieć, że przejście przez jubileuszową „Bramę Miłosierdzia” z postawą oderwania od grzechu, przyjęciem Komunii św. wraz z modlitwą w intencjach Ojca Świętego oraz podjęciem uczynków miłosierdzia, daje nam możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub zmarłych.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć także piękne kaplice w dolnej części Bazyliki. Jest również dostępna wieża widokowa, na którą mogą wyjechać także osoby niepełnosprawne. Balsam Miłosierdzia jest do nabycia w zakrystii Bazyliki.
  • Tydzień temu przeżyliśmy Niedzielę Bożego Miłosierdzia, podczas której dziękowaliśmy Bogu za dar Roku Jubileuszowego, prosząc także w intencji Światowych Dni Młodzieży. Wyrażamy wdzięczność wszystkim kapłanom, Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, klerykom oraz służbom zaangażowanym w dobre przygotowanie oraz godny przebieg uroczystości. Pielgrzymom dziękujemy za tak liczną obecność, rozmodlenie, a wszystkim mieszkańcom Łagiewnik za wyrozumiałość i życzliwość.
  • Niech rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny ożywi naszą wiarę, by owocowała dobrym słowem, modlitwą i konkretnymi czynami miłosierdzia.