TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. prof. Jan Machniak z UPJPII przedstawił, jak wygląda Miłosierdzie Boże w nauczaniu papieskim od św. Jana Pawła II do papieża Franciszka. - Nie jest bowiem przypadkiem, że w nauczaniu papieży przełomu XX i XXI wieku temat miłosierdzia pojawia się na różne sposoby i w różnych kontekstach. Można go odczytywać w kontekście przemian społecznych, jakie dokonują się od lat w Europie i na całym świecie, które Jan Paweł II nazwał kryzysem cywilizacyjnym – powiedział prelegent i dodał, że pontyfikaty ostatnich papieży naznaczone są nauczaniem na temat miłości Boga do człowieka. - Refleksja nad tajemnicą Bożego miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka prowadzi nas do sformułowania tezy, że miłosierdzie Boga jest drogą, którą powinien kroczyć Kościół XXI wieku. Ma ono różne odcienie i barwy: zostało przypomniane ludzkości przez prostą zakonnicę z krakowskich Łagiewnik i zaniesione przez Jana Pawła II na krańce świata. Papież Benedykt XVI ukazał tajemnicę Bożego miłosierdzia w kontekście zderzenia cywilizacji miłości i życia, odsłaniając moc miłości miłosiernej i płynącej z niej nadziei. Papież Franciszek podkreślając, że miłosierdzie jest imieniem Boga, zachęca Kościół do zaniesienia miłosierdzia na krańce świata, gdzie Bóg jest odrzucany a człowiek poniżany i deprecjonowany. Głos Piotra jest dziś przypomnieniem, że wielkie jest miłosierdzie Boga, wielkie jest miłosierdzie człowieka: wybaczać nam poprzez czuły gest – zakończył swoje wystąpienie ks. prof. Machniak.