TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. prof. Edward Staniek w swoim wykładzie mówił o „Mądrym Miłosierdziu, czyli o konfesjonale w Roku Miłosierdzia”. - Istota aktu przebaczającej miłości polega na tym, że widząc zło, które czyni człowiek, Jezus mu wybacza i w trosce o jego dobro, nie tylko nie oczekuje po sprawiedliwości zaniechania kary za te czyny, ale proponuje bijącym Go przejście na Jego stronę. Chce, aby stanęli obok Niego ramię w ramię dla walki o zbawienie innych. Takie podejście trafia w serce bijącego i zawsze jest zwycięstwem nad nim. Przebaczająca miłość jest tak wielką potęgą, iż o nią rozbija się każde uderzenie wroga. Tak rozumiane miłosierdzie jest mocą, która jest nie do pokonania. Im bardziej ta miłość jest niszczona, tym większa energia miłości z niej się wydobywa. To jest na podobieństwo siły ukrytej w atomie - rozbity uruchamia reakcję łańcuchową. Tak miłosierdzie Boga odniesie ostateczne zwycięstwo – mówił i dodawał, że wówczas zostaje złożone w ręce człowieka. - Jezus już odkrył energię przebaczającej miłości i czeka, aby serca ją posiadały i uruchomiły. Żadna siła na ziemi nie jest w stanie oprzeć się przebaczającej miłości. Miłosierdzie w wymiarze Głębi, jest w stanie opanować cały świat, bo nie potrzebuje niczego i nikogo, wystarczy uruchomienie Bożej energii, jaką jest przebaczająca miłość we własnym sercu – zaznaczył.
Jak mówił prelegent, konfesjonał jest miejscem uruchamiania tej energii, o ile penitent się na to zgodzi. - Jakie są warunki eksplozji tej miłości? Pierwszym jest dostrzeżenie tego, że Bóg mnie kocha, nie czekając na moją świętość i nie uzależniając swej miłości od mojej. Jestem przez Niego kochany taki, jaki jestem – mówił.