TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Jubileuszowy Kongres Miłosierdzia otworzył ks. bp Jan Zając. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II o Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. -Papieskie słowa mówią nam, że jesteśmy w miejscu, które wybrał Bóg, żeby wylewać łaski na tych, którzy otwierają swe serca na miłosierne działanie Boga – mówił.
Honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kontekście Jubileuszowego Roku Miłosierdzia podkreślał, że są takie chwile, w których mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, aby nasze działania były bardziej skoncentrowane na miłosierdziu, byśmy byli miłosierni jak Ojciec – zauważył.
Zdaniem ks. bp. Zająca, choć tajemnica Bożego Miłosierdzia została przypomniana przez św. Siostrę Faustynę i przekazana całemu światu przez posługę Jana Pawła II, to w czasie Światowych Dni Młodych wytryśnie ożywczy strumień łaski – miłość miłosierna, która zaspokoi pragnienia nie tylko młodych, ale nas wszystkich. -”Błogosławieni miłosierni albowiem miłosierdzia dostąpią”. Bądźcie świadkami miłosierdzia! - zaapelował ks. bp Zając.

Ks. bp Henryk Ciereszko: Sanktuaria Miłosierdzia Bożego, jako szczególne miejsca kultu miłosierdzia Bożego spełniają rolę nie do przecenienia w misji miłosierdzia w naszych czasach. W nich ogniskuje się uwielbienie Boga w Jego miłosierdziu, głoszone jest i zgłębiane orędzie miłosierdzia. Przede wszystkim zaś hojnie rozdzielane są łaski miłosierdzia, owocem których jest duchowa przemiana wiernych, zbliżająca ich do Boga. Tu rodzi się duch apostolski oraz pragnienie świadczenia miłosierdzia życiem i czynami. W tym sensie są to miejsca budowania i rozwijania żywych i dynamicznych środowisk miłosierdzia. Niemniej przed sanktuariami, czyli w rzeczywistości przed posługującymi w nich duszpasterzami i zaangażowanymi w wielorakich służbach, a także nawiedzającymi je wiernymi, jawi się nieustające wezwanie, aby to wszystko w nich prawdziwie urzeczywistniało się i tak był uwielbiany Bóg w Jego miłosierdziu.