TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

We wtorek 29 marca 2016 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach odbędzie się Jubileusz Miłosierdzia dla bezdomnych. To kolejne wydarzenie w ramach trwającego Nadzwyczajnego Jubileuszu w Archidiecezji Krakowskiej.

Jubileuszowe spotkanie rozpocznie się o godz. 1400 od katechezy wygłoszonej przez bpa Grzegorza Rysia. Następnie uczestnicy wspólnie przejdą przez Bramę Miłosierdzia, a o godz. 1500 będą się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia.

Centralnym punktem Jubileuszu pomyślanego jako modlitwa z bezdomnymi i za bezdomnych będzie Msza święta celebrowana w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Spotkanie zakończy się ok godz. 1630 spotkaniem przy stole oraz poczęstunkiem.

Bezdomni przygotowywali się do jubileuszowego spotkania uczestnicząc w katechezach oraz w wielkopostnych rekolekcjach organizowanych w lutym i marcu br. między innymi przez Siostry Albertynki oraz Siostry Duchaczki w Krakowie.