TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ojciec Święty Franciszek osobiście roześle Misjonarzy Miłosierdzia (jest ich tysiąc na świecie). Dokona tego podczas Mszy św. w Watykanie 10 lutego 2016 roku.

Wśród Misjonarzy Miłosierdzia jest ks. prałat Franciszek Ślusarczyk - rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.