TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Przed głównym wejściem do Bazyliki w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia trwa budowa Bramy Miłosierdzia. Zostanie ona uroczyście otwarta 13 grudnia 2015 roku w Godzinie Miłosierdzia.

Brama będzie wkomponowana w główne wejście do Bazyliki. - W centralnym miejscu ma być umieszczone wymowne logo Roku Miłosierdzia, ukazujące w formie ikony Chrystusa dźwigającego na swoich ramionach Adama, a w nim każdego z nas. Nad ikoną będzie widniał krzyż i z niego popłyną czerwone oraz blade strumienie światła, nawiązujące do promieni z Obrazu Jezusa Miłosiernego. Na bocznych ramionach są umieszczone w formie piktogramów uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Ich przesłanie będzie wyrażone w języku polskim i angielskim, by było zrozumiałe dla młodzieży, która przybędzie tu podczas Światowych Dni Młodzieży. Przejście przez Bramę ma być duchowym powrotem do źródeł chrztu świętego oraz odkryciem na nowo skarbu naszej wiary, która nadaje sens i wartość ludzkiemu życiu – podkreśla rektor Sanktuarium, dodając, że kompozycja ta ma wymiar duchowy i duszpasterski. - Celem Roku Miłosierdzia jest bowiem nie tylko otwarcie swego serca na przyjęcie Bożej łaski, ale i stanowcze wezwanie do tego, aby owocem serdecznego spotkania z Jezusem było praktykowanie miłosierdzia względem bliźnich przez czyn, słowo i modlitwę. Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy obejmują całego człowieka. Można mu pomóc w jego bezradności i biedzie na różne sposoby, ale nie może w nich zabraknąć trudu wskazania drogi do źródeł Bożej mądrości i łaski. Stąd wśród znaków towarzyszących otwarciu Bramy Miłosierdzia pojawia się nie tylko chrzcielnica jako źródło nowego, Bożego życia, ale i księga Pisma Świętego, które jest źródłem mądrości, bo jest w nim zawarte pouczenie, prawda i miłość samego Boga – zaznacza ks. Ślusarczyk.

Już w wigilię otwarcia Bramy Miłosierdzia rozpoczną się comiesięczne rekolekcje dla miasta i świata całego z myślą o młodzieży przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży. Będą transmitowane przez internetowe radio i telewizję milosierdzie.pl, aby mogły dotrzeć do jak największej ilości osób. Jak zapowiada ks. Ślusarczyk, w Roku Miłosierdzia planowane są nie tylko jubileuszowe pielgrzymki dla dzieci, młodzieży, strażaków, kolejarzy, honorowych dawców krwi czy szpiku kostnego, ale również wigilijne oraz świąteczne spotkania z tajemnicą Bożego Miłosierdzia dla ludzi samotnych, bezdomnych, osób uzależnionych oraz ich rodzin, a nawet więźniów. - Jednak spośród wydarzeń, o których można byłoby jedynie pomarzyć, wyjątkowym darem Bożego Miłosierdzia będzie przybycie Ojca Świętego Franciszka i rzeszy młodych ludzi, którzy będą mieć ten niezwykły przywilej, aby zbliżające się Światowe Dni Młodzieży przeżywać w blasku Bożego Miłosierdzia oraz wiernych apostołów Jezusa: św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Oni nie tylko głosili światu tę tajemnicę, ale żyli nią na co dzień. Stali się dla świata żywą Ewangelią – mówi kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

mp