TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. dr Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach mówi o obchodach Roku Miłosierdzia

Już niebawem rozpocznie się Jubileusz Miłosierdzia. Jak będzie on wyglądał w Sanktuarium w Łagiewnikach?

Jubileusz rozpocznie się w Rzymie w dniu 8 grudnia pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka, który ogłosił ten „Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym” – jak zaznaczył w bulli Misericordiae vultus. W Kościele krakowskim uroczyste otwarcie tego roku odbędzie się w niedzielę – 13 grudnia, w katedrze wawelskiej o godz. 10, zaś w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, a więc w Godzinie Miłosierdzia, kiedy z wielką ufnością wypraszamy codziennie dar pokoju i miłosierdzia dla świata całego.

Otwarcie Jubileuszu będzie poprzedzone wielkim modlitewnym błaganiem: Jerycho 2015, które rozpocznie się Mszą świętą w Bazylice Bożego Miłosierdzia 1 grudnia o godz. 18.00 i zakończy w dniu 8 grudnia o tej samej porze. Czuwanie poszczególnych grup oraz wspólnot podczas kolejnych dni i nocy będzie trwało w kaplicy św. Faustyny w dolnej części Bazyliki. Każdy może znaleźć dla siebie dogodną chwilę, aby włączyć się w to wielkie błaganie o otwarcie ludzkich umysłów i serc na przyjęcie darów Bożego Miłosierdzia, a zarazem kształtowania ich przy Sercu Jezusa Miłosiernego, który w tej szkole miłości jest najlepszym Nauczycielem i Przewodnikiem. Harmonogram Jubileuszu jest wzorowany na rzymskich obchodach dla poszczególnych grup. Zgłaszają się różne wspólnoty a także diecezje, które pragną w tym Roku Łaski przeżyć pielgrzymkę do łagiewnickiego sanktuarium. Po raz pierwszy planuje również przybyć do Łagiewnik Narodowa Pielgrzymka z Czech, na wzór pielgrzymek z Węgier czy Słowacji, które przybywają tu już od wielu lat.

W archidiecezji krakowskiej ma być 10 Bram Miłosierdzia. Jedna z nich zostanie otwarta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jak ona będzie wyglądała?

Brama będzie wkomponowana w główne wejście do Bazyliki. W centralnym miejscu ma być  umieszczone wymowne logo Roku Miłosierdzia, ukazujące w formie ikony Chrystusa dźwigającego na swoich ramionach Adama, a w nim każdego z nas. Nad ikoną będzie widniał krzyż i z niego popłyną czerwone oraz blade strumienie światła, nawiązujące do promieni z Obrazu Jezusa Miłosiernego. Na bocznych ramionach są umieszczone w formie piktogramów uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Ich przesłanie będzie wyrażone w języku polskim i angielskim, by było zrozumiałe dla młodzieży, która przybędzie tu podczas Światowych Dni Młodzieży. Przejście przez Bramę ma być duchowym powrotem do źródeł chrztu świętego oraz odkryciem na nowo skarbu naszej wiary, która nadaje sens i wartość ludzkiemu życiu.

Kompozycja ta ma wymiar duchowy i duszpasterski. Celem Roku Miłosierdzia jest bowiem nie tylko otwarcie swego serca na przyjęcie Bożej łaski, ale i stanowcze wezwanie do tego, aby owocem serdecznego spotkania z Jezusem było praktykowanie miłosierdzia względem bliźnich przez czyn, słowo i modlitwę. Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy obejmują całego człowieka. Można mu pomóc w jego bezradności i biedzie na różne sposoby, ale nie może w nich zabraknąć trudu wskazania drogi do źródeł Bożej mądrości i łaski. Stąd wśród znaków towarzyszących otwarciu Bramy Miłosierdzia pojawia się nie tylko chrzcielnica jako źródło nowego, Bożego życia, ale i księga Pisma Świętego, które jest źródłem mądrości, bo jest w nim zawarte pouczenie, prawda i miłość samego Boga.

Zdradzi nam Ksiądz jakieś szczególne plany na najbliższy rok?

Każdy dzień w Sanktuarium jest dniem miłosierdzia. Świadczy o tym całodzienna Spowiedź, ustawiczna modlitwa w kaplicy Wieczystej Adoracji, dyżury w Poradni Miłosierdzia, liczne prelekcje, rekolekcje, sympozja, a nade wszystko szansa osobistego spotkania oraz zjednoczenia z Chrystusem podczas Mszy świętych, które są sprawowane nie tylko w górnej Bazylice, ale i w dolnych kaplicach. Już w wigilię otwarcia Bramy Miłosierdzia rozpoczną się comiesięczne rekolekcje dla miasta i świata całego z myślą o młodzieży przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży. Będą transmitowane przez internetowe radio i telewizję milosierdzie.pl, aby mogły dotrzeć do jak największej ilości osób. Mając na uwadze modlitewną atmosferę tego miejsca podejmujemy działania, aby pojawiły się w Bazylice w ciągu najbliższych miesięcy kolejne stacje Drogi krzyżowej, która mimo cierpienia i bólu, jest ostatecznie drogą zwycięstwa i nadziei.

Ze szczególną troską chcemy w tym roku pomyśleć o tych, którzy się źle mają. Dlatego są planowane nie tylko jubileuszowe pielgrzymki dla dzieci, młodzieży, strażaków, kolejarzy, honorowych dawców krwi czy szpiku kostnego, ale również wigilijne oraz świąteczne spotkania z tajemnicą Bożego Miłosierdzia dla ludzi samotnych, bezdomnych, osób uzależnionych oraz ich rodzin, a nawet więźniów. Jednak spośród wydarzeń, o których można byłoby jedynie pomarzyć, wyjątkowym darem Bożego Miłosierdzia będzie przybycie Ojca Świętego Franciszka i rzeszy młodych ludzi, którzy będą mieć ten niezwykły przywilej, aby zbliżające się Światowe Dni Młodzieży przeżywać w blasku Bożego Miłosierdzia oraz wiernych apostołów Jezusa: św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Oni nie tylko głosili światu tę tajemnicę, ale żyli nią na co dzień. Stali się dla świata żywą Ewangelią. 

Dziękujemy za rozmowę