TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę 17 października 2015 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Hasłem spotkania są słowa „Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny”. Zgłoszenie trwają.

Wykłady odbywać się będą w Auli św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Kongres otworzy i pierwszy wykład przedstawi ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, który objął patronatem Kongres.

Wśród zaproszonych gości, którzy wezmą udział w spotkaniu są: prof. Bogdan Chazan, dr Wanda Półtawska, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, ks. dr hab. Dariusz Oko, prof. Alicja Grześkowiak oraz dr inż. Antoni Zięba. Po części z referatami zaplanowano dwa panele dyskusyjne: „Przyszłość Europy – cywilizacja życia czy kultura śmierci?” oraz „Walka o prawo do życia sprawą najważniejszą”.
- Zaprosiliśmy na nasz Kongres wybitne osobistości. Wszyscy jego uczestnicy będą mogli wysłuchać więc osób w sposób szczególny zaangażowanych w budowę cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie a także wziąć udział w dyskusji na temat przyszłości Polski i Europy. Planowane jest też przyjęcie przesłania, w którym uczestnicy zwrócą się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie Świętego Jana Pawła II patronem obrońców życia i rodziny – mówi nam dr inż Antoni Zięba, współorganizator Kongresu.

Swój udział w kongresie można zgłaszać poprzez stronę: www.kongresfederacji.pl w zakładce „zgłoszenia”. W związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem Kongresem, o możliwości uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń.


PROGRAM

10.00 – Rejestracja uczestników
10.30 – Otwarcie kongresu
Słowo wprowadzające – JE Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
Wystąpienia gości honorowych

CZĘŚĆ I – Referaty
11.00 – 11.20 prof. dr hab. med. Bogdan Chazan Lekarze w obronie życia
11.20 – 11.40 dr Wanda Półtawska Św. Jan Paweł II obrońca Pięknej Miłości
11.40 – 12.00 ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz Współczesne wyzwania bioetyczne w świetle „Evangelium vitae”
12.00 – 12.20 ks. dr hab. Dariusz Oko Nauczanie św. Jana Pawła II a ideologia gender
12.20 – 12.40 prof. dr hab Alicja Grześkowiak Prawna ochrona życia dziecka poczętego na tle nauczania św. Jana Pawła II
12.40 – 12.55 dr inż. Antoni Zięba Św. Jan Paweł II inicjatorem modlitw w obronie życia człowieka
12.55 – 13.00 Marta Dzbeńska-Karpińska Matki: mężne czy szalone? – prezentacja projektu
13.00 – 14.00 Przerwa – poczęstunek

CZĘŚĆ II – Panele dyskusyjne

14.00 – 15.00 Przyszłość Europy – cywilizacja życia czy kultura śmierci?
Prowadzenie Jakub Bałtroszewicz – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i God¬ności Człowieka „One of Us”, europarlamentarzyści: Marek Jurek, prof. dr hab. Ryszard Legutko, prof. KUL dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. dr hab. Michał Kazimierz Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska

15.00 – 16.00 Walka o prawo do życia sprawą najważniejszą
Prowadzenie dr Paweł Wosicki – prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, Mariusz Dzierżawski – Fundacja PRO – Prawo do Życia, Paweł Kwaśniak – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Teresa Kapela – Europejska Federacja Rodzin Katolickich, ks. Tomasz Kancelarczyk – Bractwo Małych Stópek
Przyjęcie apelu w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem obrońców życia

16.30 – Zakończenie kongresu

mp