TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Bp Muskus: potrzeba modlitwy o dobre owoce ŚDM

Wierzę, że miłosierny Bóg przygotował dla młodych wielkie rzeczy w czasie ŚDM. Naszym najważniejszym zadaniem jest dziś modlitwa o otwarcie ich serc na przyjęcie tych darów – mówił bp Damian Muskus podczas Dni Katechetycznych Archidiecezji Krakowskiej, które odbywają się w Auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Wśród najważniejszych wyzwań na ostatni rok przygotowań do spotkania młodych wymienił troskę o rejestrację jak największej liczby polskiej młodzieży, otwarcie domów na przyjęcie pielgrzymów oraz modlitwę o dobre owoce Światowych Dni Młodzieży.
Bp Muskus ocenił, że wszyscy jesteśmy świadkami wielkiego przebudzenia w Kościele polskim i pozytywnego ruchu młodych i dla młodych, wywołanego przygotowaniami do przyszłorocznych Światowych Dni Młodych. „To dla nas wyjątkowy czas niezwykłej mobilizacji i wielu dzieł, które już teraz przynoszą piękne owoce” – podkreślił koordynator Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie.
Wśród najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed duszpasterzami i katechetami bp Damian Muskus wymienił troskę o jak najliczniejszą rejestrację polskiej młodzieży na ŚDM. Do tej pory zgłosiło się 260 tys. młodych osób z całego świata, wśród nich połowa to Polacy. „Rejestracja w systemie ułatwia młodym poruszanie się po mieście, jest dla nich gwarancją bezpieczeństwa. Mogą być pewni, że ktoś się nimi zaopiekuje, zatroszczy o ich komfort; że nie muszą się o nic martwić” – przypomniał hierarcha. Podkreślił, że zarejestrowany pielgrzym przestaje być pielgrzymem anonimowym. „W Światowych Dniach Młodzieży może uczestniczyć aktywnie, w pełni czerpiąc z bogactwa programu duchowego, który przygotowujemy” – zaznaczył biskup. Według niego zadeklarowanie udziału w ŚDM jest też wyrazem odpowiedzialności młodego człowieka za to dzieło oraz gestem solidarności wobec tych młodych, których nie stać na to, by uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Bp Muskus ponowił swój apel o pomoc finansową i wsparcie młodych Polaków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Zachęcił kapłanów do ufundowania pakietu pielgrzyma choćby jednej konkretnej osobie i przytoczył przykłady młodych, którzy dzięki takiej pomocy mogli uczestniczyć w poprzednich ŚDM. Katechetów hierarcha prosił o wrażliwe serca i szeroko otwarte oczy na potrzeby młodzieży oraz o aktywne wsparcie w zdobywaniu środków na wyjazd do Krakowa.
Koordynator przygotowań do ŚDM podkreślił, że spotkanie młodych w Krakowie będzie owocne i pełne tylko pod warunkiem jak największego zaangażowania parafii. Zaapelował do księży o otwarcie świątyń dla pielgrzymów z całego świata. „Kościoły całej Archidiecezji mają wypełnić się żarliwą modlitwą młodych, ich mury mają stać się przestrzenią radości i mocy płynącej ze spotkania z Jezusem” – mówił bp Muskus, prosząc, by proboszczowie współpracowali z Komitetem Organizacyjnym w organizacji katechez, adoracji i koncertów uwielbieniowych, które zaplanowano w programie Światowych Dni Młodzieży. Zaznaczył także potrzebę współpracy parafii z władzami lokalnymi w przygotowaniu przyjęcia młodych z całego świata.
Biskup poprosił także o to, by księża i katecheci aktywnie zachęcali rodziny Archidiecezji Krakowskiej do ugoszczenia młodych w swoich domach. Podkreślił, że wątpliwości krakowian i mieszkańców okolicznych dekanatów można rozwiać tylko w bezpośrednim kontakcie i w rozmowie. „Młodzi nie oczekują wiele – wystarczy kawałek podłogi i serdeczny uśmiech” – przekonywał mówca i zachęcił do organizacji spotkań z rodzinami, w których mogliby brać udział uczestnicy poprzednich ŚDM, dzieląc się swoim doświadczeniem gościny u rodzin.
Na zakończenie wystąpienia bp Muskus zaapelował o intensywną modlitwę w intencji polskiej młodzieży i młodzieży świata. „Dzieło Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w mieście świętych apostołów Bożego Miłosierdzia – Jana Pawła II i Siostry Faustyny, spotkanie, które dla młodych będzie centrum Jubileuszu Miłosierdzia, świętym czasem przeżywanym we wspólnocie z Ojcem Świętym, domaga się modlitewnego szturmu” – zaznaczył biskup. „Wierzę głęboko, że miłosierny Bóg przygotował dla młodych wielkie rzeczy. Naszym najważniejszym zadaniem jest dziś modlitwa o otwarcie ich serc na przyjęcie tych darów, o wypełnienie ich doświadczeniem radosnego spotkania z Jezusem” -podkreślił.

Kardynał prosi katechetów o zaangażowanie w przygotowania do ŚDM Kraków 2016

- Kolejny rok szkolny i katechetyczny rozpoczyna się w atmosferze przygotowań do Światowych Dni Młodzieży – powiedział kardynał Stanisław Dziwisz poczas Dni Katechetycznych Archidiecezji Krakowskiej, które rozpoczęły się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
- Światowe Dni Młodzieży są wielkim wyróżnieniem dla nas w Krakowie i dla całej Polski. Równocześnie będą to dni wielkiego wysiłku organizacyjnego i wyzwania do dawania świadectwa naszej wiary – zwrócił się do katechetów kardynał Dziwisz przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/.2016. Dziękując za dotychczasową ofiarną posługę metropolita krakowski poprosił katechetów i duszpasterzy, a także prowadzoną przez nich młodzież o zaangażowanie się w przygotowania na poziomie szkoły i parafii.
- To w młodych brzmi siła – zaznaczył Kardynał powołując się na słowa św. Jana Pawła II z Listu do młodych, w których Ojciec Święty nazywał czas młodości okresem podejmowania decyzji rzutujących na całe życie. Kardynał zwrócił się do nauczycieli, by zwracali uwagę na rzeczywistą relację z uczniami przy jednoczesnym rozpoznaniu aktualnych wyzwań, przed jakimi staje młody człowiek, a z nim katecheta.
Jak twierdzi kardynał Stanisław Dziwisz - kolejny rok katechetyczny rozpoznajemy jako szansę zjednoczenia młodych. Taki jest też cel Światowych Dni Młodzieży. „Chcemy by młodzi poczuli, że są wielką wspólnotą, którą gromadzi wokół siebie Chrystus” – podkreślił hierarcha.
Metropolita Krakowski wyznaczył cel roku katechetycznego prowadzącego do ŚDM: „Chcemy by młodzi jeszcze raz przekonali się i nabrali pewności, że są siłą napędową świata! Pragniemy, by nabyli władze kształtowania rzeczywistości!”.
Katecheci uzyskali informacje dotyczące organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016: przebiegu wydarzeń centralnych i organizacji katechez, programów pastoralnych, rejestracji grup, programu Festiwalu Młodych, wolontariatu krótkoterminowego oraz przyjmowania pielgrzymów. parafiach.