TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

„Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie będzie prawdziwym jubileuszem młodych ludzi na całym świecie”. Tak w specjalnym przesłaniu dokładnie w rok przed jego rozpoczęciem pisze kard. Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich przypomina, że już po raz drugi na tego typu spotkanie młodzież przyjedzie do Polski. W 1991 r. odbyło się ono bowiem w Częstochowie.

„W Krakowie młodzi ludzie zostaną wezwani do refleksji na temat «miłosierdzia jako ideału życia i jako kryterium wiarygodności naszej wiary». Zachęci się ich do odkrycia na nowo oblicza miłosiernego Boga, objawionego w obliczu Jezusa Chrystusa” – pisze szef watykańskiej dykasterii. Dodaje także, że to właśnie z tego miasta na cały świat powinno roznosić się pełne nadziei przesłanie o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka na ziemi. Dlatego też „duchowym centrum tego Jubileuszu Młodzieży będzie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, zainaugurowane przez św. Jana Pawła II w 2002 r.”.

Ważne będzie także w tym kontekście spotkanie z Papieżem. Na rozpoczęcie modlitewnego czuwania Franciszek z grupą młodych ludzi przejdzie przez symboliczne Drzwi Święte, ustawione w miejscu spotkania końcowego, nazwanym Campus Misericordiae – tak, jak w Wielki Jubileusz Roku 2000 Jan Paweł II na Tor Vergata w Rzymie. Po całonocnym czuwaniu i Eucharystii w niedzielę 31 lipca Papież przekaże parom z pięciu kontynentów zapaloną lampę, symbol ognia miłosierdzia przyniesionego przez Chrystusa. „Roześle młodych na cały świat jako świadków i misjonarzy Bożego Miłosierdzia” – pisze w specjalnym przesłaniu przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Źródło: lg/ rv