TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę 23 maja 2015 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski zawierzył się Bożemu Miłosierdziu. - Najmiłosierniejszy Zbawicielu! Przybywamy do Ciebie po raz ósmy, aby oddać Ci się zupełnie i całkowicie, bo tylko w oddaniu wszystkiego Twojej Świętej Woli możemy odnaleźć prawdziwe szczęście - mówił w modlitwie rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński. Kapłan podkreślał, że wspólnota KUL przybywa, aby upraszać szczególnego wstawiennictwa swojego Patrona, świętego Jana Pawła II, który był i jest dla niej darem i zobowiązaniem. - Za Jego przyczyną prosimy Cię o siłę, odwagę i mądrość do świadczenia o Tobie naszym życiem i pracą, abyśmy potrafili być jednoznacznymi i bezkompromisowymi świadkami wyłącznej przynależności do Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga - modlił się rektor KUL.

Witający pielgrzymów ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, przypomniał, że z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związany był św. Jan Paweł II. - Wiele jest miejsc świętych, gdzie Polska się modli. Do nich niewątpliwe należą Łagiewniki, Wybrał je sam Jezus Chrystus, objawiając się św. Siostrze Faustynie, dając jej orędzie dla całego świata. Wybrał ją, ale potem trzeba było jeszcze żeby był drugi apostoł Miłosierdzia i był nim Jan Paweł II. On odkrył niejako św. Siostrę Faustynę na nowo.
Chrystus polecił przekazać jej orędzie całemu światu, ale co ona mogła zrobić – mówił i przypominał jednocześnie, że był taki czas, kiedy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego było zakazane. - A Jan Paweł II odkrył je i doprowadził do beatyfikacji i kanonizacji Siostry Faustyny. Pokazał ją całemu światu, a jednocześnie dał podstawy teologiczne w encyklice o Miłosierdziu Bożym i ustanowił święto Bożego Miłosierdzia – wyliczał ks. kard. Dziwisz. Metropolita krakowski przypomniał, że Ojciec Święty Franciszek nazwał Jana Pawła II Papieżem Miłosierdzia.
- Papież nieraz zastanawiał się dlaczego Jezus powołał św. Siostrę Faustynę przed wojną i już wtedy przekazał te tajemnice. Zastanawiał się też dlaczego teraz na nowo wzbudza to nabożeństwo. Może chce przez to coś powiedzieć nam, może jest jakieś niebezpieczeństwo – mówił, pokazując, że dziś ludzie tracą sens wiary, odchodzą od pobożności, od chrześcijańskich korzeni. - Może przez to nabożeństwo Pan Jezus chce obudzić Europę i świat – zastanawiał się.
Dziękując za pielgrzymkę pasterz Kościoła krakowskiego zapewnił o wdzięcznej pamięci o Uniwersytecie oraz złożył życzenia, aby KUL trwał, rozwiał się i niezmiennie był świadkiem dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie w dzisiejszych czasach. Dodał także, że pielgrzymka uniwersytetu katolickiego jest dla niego nie tylko ważnym świadectwem, ale również potwierdzeniem słuszności drogi i sposobu rozwijania kultu Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Ks abp Budzik dziękując ks. kard. Dziwiszowi, że zechciał przybyć do Łagiewnik, aby spotkać się z pielgrzymami z KUL, przypomniał, że uniwersytet nosi imię Jana Pawła II. - Jan Paweł II wydreptał ścieżki między Lublinem a Krakowem, można powiedzieć, że są to ścieżki miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za ten niezwykły dar, że nasz profesor był papieżem i że jest świętym. Jesteśmy zobowiązani, aby jego orędzie o miłosiernym Bogu dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi, aby napełniało serca ludzi nadzieją – powiedział i dodał, że miłosierdzie Boże jest najszlachetniejszym obliczem miłości. – Miłosierdzie jest nie tylko współczuciem i litością, ale zakłada także solidarność - mówił hierarcha. Postawa miłosierdzia nie tylko zmienia sytuacje ludzi potrzebujących, ale powoduje przemianę człowieka, który udziela pomocy.
Abp Budzik podkreślił też, że orędzie o Bożym Miłosierdziu było niezwykle ważnym aspektem nauczania Jana Pawła II, a utworzony blisko sto lat temu Katolicki Uniwersytet Lubelski podejmuje misję głoszenia nauczania świętego Papieża, w tym także misję głoszenia orędzia Bożego Miłosierdzia.

Po Mszy św. dla wszystkich łagiewnickich pielgrzymów koncertował znakomity i znany na całym świecie Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ostatnim punktem programu było oficjalne spotkanie z fotografem Adamem Bujakiem, który opowiedział o swoich spotkaniach ze świętym Janem Pawłem II.
Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Święty Jan Paweł II – dar i zobowiązanie". W pielgrzymce pod przewodnictwem rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego wzięli udział studenci, absolwenci, obecni i emerytowani pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

mp