W sobotę 16 maja 2015 roku do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyła 6. pielgrzymka Kościoła grekokatolickiego ze Słowacji. W pielgrzymce, która odbywa się w Roku Życia Konsekrowanego, a w diecezji preszowskiej w roku rodziny, bierze udział ponad tysiąc osób.

Swoje słowo do Słowaków już na początku skierował ks. dr Franciszek Ślusarczyk. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach powitał wszystkich zgromadzonych w Bazylice, a szczególnie rodziny. Powiedział, że są oni wszyscy świadkami wiary i nadzieją dla Słowacji. Przypomniał także, że 15 lat temu miała miejsce kanonizacja św. Siostry Faustyny. Ks. Ślusarczyk mówił także o św. Janie Pawle II, który w tej świątyni wypowiedział znamienne słowa, że „tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. W kontekście zbliżających się ŚDM rektor Sanktuarium przypomniał także słowa Chrystusa, które stały się hasłem przewodnim spotkania młodzieży z całego świata w Polsce: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

W dalszej części pielgrzymki Słowacy modlili się Akatystem, wzięli udział w Mszy św., której przewodniczył preszowski arcybiskup Jan Babiak.

mp