Już po raz 11 – w sobotę 9 maja 2015 roku – narodowa pielgrzymka Słowaków przybyła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Uroczystej Mszy św., która była sprawowana przy ołtarzu polowym, przewodniczył ks. abp Bernard Bober, metropolita Koszyc. Ks. Juraj Spuchlak, dyrektor Radia Lumen, które jest organizatorem pielgrzymki, na początku Eucharystii przywitał licznie zebranych pielgrzymów i podziękował za to, że przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, dając tym samym piękne świadectwo wiary.

Wielu pielgrzymów dotarło do Łagiewnik już w piątek. W sobotę rano przywitał ich ks. bp Jan Zając, honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza św., którą koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. Homilię wygłosił ks. abp Bernard Bober. Pasterz Kościoła w Koszycach mówił w kazaniu, że miłosierny jest ten, kto ma dobre serce. Przypomniał, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i powinien naśladować Go także w Jego niezmierzonym miłosierdziu. Mówił, że Bóg nie ustaje w miłosierdziu, a objawia się to tym, że ciągle odpuszcza nam nasze grzeszy.

Ks. abp Bober przywołał postać św. Siostry Faustyny i jej zapiski z „Dzienniczka”: „Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. Mówił także o św. Janie Pawle II, wielkim apostole Bożego Miłosierdzia.

Kaznodzieja nawiązał także do niewiernego Tomasza, który, aby uwierzyć musiał dotknąć Chrystusowych ran i mówił, że także i my często jesteśmy jak niewierny Tomasz i jak on chcemy dotykać ran Chrystusa.

Ks. abp Bober zaapelował do wiernych o to, by żyli Bożą łaską i błogosławieństwem Bożym każdego dnia.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” - przypomniał i dodał, że Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, często wzywał swych słuchaczy, by byli miłosierni.
Podkreślił, że naród słowacki dziś doświadcza wielu problemów: nieszanowane jest tam życie, a małżeństwa rozpadają się. Podkreślił więc, że trzeba wzywać Bożego Miłosierdzia dla całych rodzin.
Na koniec homilii kaznodzieja przypomniał, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Łaski Miłosierdzia. Prosił więc uczestników pielgrzymki, by dobrze wykorzystali ten czas. - Rozdawajcie miłosierdzie wszystkim, którzy staną na waszej drodze. Módlmy się do Matki Bożej, by wstawiła się za nami do Swego Syna, aby Jego miłosierdzie zagościło w naszych rodzinach i w naszych sercach – zakończył.

W programie pielgrzymki była także modlitwa różańcowa, prelekcja „Moim mistrzem jest Pan”, Koncert pieśni gospel oraz Godzina Miłosierdzia. W 11 narodowej pielgrzymce Słowaków uczestniczyło około dwudziestu tysięcy wiernych.

mp

Homilia