Termín konania: 9. máj 2015/sobota

Motto púte: "S radosťou putujme s Bohuzasvätenými osobami k prameňu Božieho Milosrdenstva a zobuďme svet."

Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita


 

Program vo vysielaní Rádia Lumen

03:00 Sprevádzanie pútnikov: ruženec, krížová cesta, mariánske piesne
06:00 Ranné spojenie – kontaktné vysielanie príprava na púť

Program v areáli Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove

09:00 Otvorenie púte, privítanie pútnikov
09:30 Modlitba posvätného ruženca s rehoľníkmi, ktorí budú putovať do Krakova
10:30 Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou /hlavný celebrant, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober/
12:30 Obedná prestávka – hudobno – slovné pásmo k 95. výročiu narodenia slovanského pápeža Jána Pavla II.
13:30 Koncert gospelových piesní: Kapucíni & Stanley
14:30 – Predstavenie aktivít Rádia Lumen na nasledujúce dni ( púť do Lúrd + Vysokej nad Uhom); aktivity FF rádia
14:45 Príprava na Hodinu Milosrdenstva
15:30 Poďakovanie, požehnanie devocionálií, rozlúčka